EDUCHEM Reuniuon Night

Zveme všechny absolventy, studenty a příznivce SŠ EDUCHEM na setkání absolventů EDUCHEMu, které se koná dne 18. 6. 2022 od 17:00 hodin v areálu Loučky v Litvínově. Vstupenka stojí 99,- Kč a je ji možno zakoupit v sekretariátu školy v Meziboří. Zažijte nezapomenutelný večer!!! Těšíme se na Vás!!!

Pokyny k zajištění bezpečného pohybu -rekonstrukce fasády školy Meziboří

K zajištění bezpečnosti a ochraně žáků a zaměstnanců školy v době rekonstrukce a stavebních prací – pohyb a pobyt zaměstnanců a žáků školy v areálu školy. Stavební práce budou prováděny ve vnějších prostorách školy. Tato situace bude klást zvýšené nároky na dodržování bezpečnosti ze strany dětí i dospělých. Chod školy Číst více…