Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška:

 • Maturitní zkouška, podle školského zákona, od školního roku 2016/2017 má dvě části, společnou a profilovou
 • Žák/žákyně získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, pokud úspěšně vykoná obě části

Společná část maturitní zkoušky:

 • společná část maturitní zkoušky se od školního roku 2020/21 skládá ze dvou zkoušek, žák/žákyně musí úspěšně složit obě dvě zkoušky
 • těmito zkouškami je didaktický test z českého jazyka a z matematiky, resp. cizího jazyka
 • ministerstvo určuje v rozsahu daném zákonem obsah a formu zkoušek, stanoví také kritéria hodnocení – od školního roku 2020/21 pouze uspěl x neuspěl

  Profilová část maturitní zkoušky:

  • profilová část maturitní zkoušky se skládá z ústní zkoušky z českého jazyka, z cizího jazyka (pokud si žák/žákyně zvolí cizí jazyk ve společné části maturitní zkoušky) a z dalších tří povinných zkoušek.
  • písemná zkouška z ČJ a cizího jazyka se letos nekoná
  • žák/žákyně musí úspěšné složit všechny zkoušky
  • žák/žákyně si může zvolit až 2 zkoušky nepovinné
  • profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci žáků/žákyň školy s přihlédnutím na specifika a možnosti školy a ve vztahu k možnostem uplatnění absolventa na trhu práce v regionu, případně jeho dalšího studia
  • obsah, formu, témata a termíny profilových maturitních zkoušek stanovuje výhradně ředitelka školy

  Vyhlášky a předpisy


  (Písemná zkouška z ČJ a cizího jazyka v roce 2021 zrušena.)

  Termíny

  • Podání přihlášky k maturitní zkoušce (30. 11. 2020 – 30. 11. 2020)
  • Odevzdání seznamu maturitní četby (31. 3. 2021 – 31. 3. 2021)
  • Praktická maturitní zkouška oboru ME (17. 5. 2021 – 18. 5. 2021)
  • Praktická maturitní zkouška oboru IT (17. 5. 2021 – 19. 5. 2021)
  • Společná část maturitní zkoušky – didaktické testy (24. 5. 2021 – 25. 5. 2021)
  • Praktická maturitní zkouška oboru ACH (26. 5. 2021 – 28. 5. 2021)
  • Ústní maturitní zkouška oboru IT (1. 6. 2021 – 2. 6. 2021)
  • Ústní maturitní zkouška oboru ME (7. 6. 2021 – 8. 6. 2021)
  • Ústní maturitní zkouška oboru ACH (9. 6. 2021 – 11. 6. 2021)

  Informace k profilové části maturitních zkoušek


  (Pro maturity 2021 písemná zkouška zrušena.)
  obor Informační technologie  obor Mechanik elektrotechnik

  obor Aplikovaná chemie