Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška:

 • Maturitní zkouška, podle školského zákona, od školního roku 2016/2017 má dvě části, společnou a profilovou
 • Žák/žákyně získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, pokud úspěšně vykoná obě části

Společná část maturitní zkoušky:

 • společná část maturitní zkoušky se od školního roku 2020/21 skládá ze dvou zkoušek, žák/žákyně musí úspěšně složit obě dvě zkoušky
 • těmito zkouškami je didaktický test z českého jazyka a z matematiky, resp. cizího jazyka
 • ministerstvo určuje v rozsahu daném zákonem obsah a formu zkoušek, stanoví také kritéria hodnocení – od školního roku 2020/21 pouze uspěl x neuspěl

  Profilová část maturitní zkoušky:

  • profilová část maturitní zkoušky se skládá z písemné a ústní zkoušky z českého jazyka, z cizího jazyka (pokud si žák/žákyně zvolí cizí jazyk ve společné části maturitní zkoušky) a z dalších tří povinných zkoušek.
  • žák/žákyně musí úspěšné složit všechny zkoušky
  • žák/žákyně si může zvolit až 2 zkoušky nepovinné
  • profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci žáků/žákyň školy s přihlédnutím na specifika a možnosti školy a ve vztahu k možnostem uplatnění absolventa na trhu práce v regionu, případně jeho dalšího studia
  • obsah, formu, témata a termíny profilových maturitních zkoušek stanovuje výhradně ředitelka školy

  Vyhlášky a předpisy

  Termíny

  Informace k profilové části maturitních zkoušek

  obor Informační technologie

  obor Mechanik elektrotechnik

  obor Aplikovaná chemie