Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška:

 • Maturitní zkouška, podle školského zákona, od školního roku 2016/2017 má dvě části, společnou a profilovou
 • Žák/žákyně získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, pokud úspěšně vykoná obě části

Společná část maturitní zkoušky:

 • společná část maturitní zkoušky se od školního roku 2020/21 skládá ze dvou zkoušek, žák/žákyně musí úspěšně složit obě dvě zkoušky
 • těmito zkouškami je didaktický test z českého jazyka a z matematiky, resp. cizího jazyka
 • ministerstvo určuje v rozsahu daném zákonem obsah a formu zkoušek, stanoví také kritéria hodnocení – od školního roku 2020/21 pouze uspěl x neuspěl

Profilová část maturitní zkoušky:

 • profilová část maturitní zkoušky se skládá z ústní zkoušky z českého jazyka, z cizího jazyka (pokud si žák/žákyně zvolí cizí jazyk ve společné části maturitní zkoušky) a z dalších tří povinných zkoušek.
 • žák/žákyně musí úspěšné složit všechny zkoušky
 • žák/žákyně si může zvolit až 2 zkoušky nepovinné
 • profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci žáků/žákyň školy s přihlédnutím na specifika a možnosti školy a ve vztahu k možnostem uplatnění absolventa na trhu práce v regionu, případně jeho dalšího studia
 • obsah, formu, témata a termíny profilových maturitních zkoušek stanovuje výhradně ředitelka školy

Vyhlášky a předpisy

Témata profilové části MZ 2021-22:

Termíny

 • Opravné maturitní zkoušky a závěrečná zkouška (15. 9. 2021 – 15. 9. 2021)
 • Podání přihlášky k maturitní zkoušce (30. 11. 2021 – 30. 11. 2021)
 • Odevzdání seznamu maturitní četby (31. 3. 2022 – 31. 3. 2022)
 • Písemná maturitní zkouška z českého jazyka (11. 4. 2022 – 11. 4. 2022)
 • Písemná maturitní zkouška z anglického jazyka (19. 4. 2022 – 19. 4. 2022)
 • Uzavření klasifikace 4. ročníků – pedagogická rada (27. 4. 2022 – 27. 4. 2022)
 • Předání vysvědčení žákům 4. ročníků + poslední zvonění (29. 4. 2022 – 29. 4. 2022)
 • Společná část maturitní zkoušky – didaktické testy (2. 5. 2022 – 4. 5. 2022)
 • Praktická maturitní zkouška (5. 5. 2022 – 6. 5. 2022)
 • Ústní maturitní zkoušky (16. 5. 2022 – 31. 5. 2022)
 • Předání maturitních vysvědčení (3. 6. 2022 – 3. 6. 2022)