Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška:

 • Maturitní zkouška, podle školského zákona, od školního roku 2016/2017 má dvě části, společnou a profilovou
 • Žák/žákyně získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, pokud úspěšně vykoná obě části

Společná část maturitní zkoušky:

 • společná část maturitní zkoušky se od školního roku 2020/21 skládá ze dvou zkoušek, žák/žákyně musí úspěšně složit obě dvě zkoušky
 • těmito zkouškami je didaktický test z českého jazyka a z matematiky, resp. cizího jazyka
 • ministerstvo určuje v rozsahu daném zákonem obsah a formu zkoušek, stanoví také kritéria hodnocení – od školního roku 2020/21 pouze uspěl x neuspěl

Profilová část maturitní zkoušky:

 • profilová část maturitní zkoušky se skládá z ústní zkoušky a písemné práce z českého jazyka, z cizího jazyka (pokud si žák/žákyně zvolí cizí jazyk ve společné části maturitní zkoušky) a z dalších tří povinných zkoušek.
 • žák/žákyně musí úspěšné složit všechny zkoušky
 • žák/žákyně si může zvolit až 2 zkoušky nepovinné
 • profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci žáků/žákyň školy s přihlédnutím na specifika a možnosti školy a ve vztahu k možnostem uplatnění absolventa na trhu práce v regionu, případně jeho dalšího studia
 • obsah, formu, témata a termíny profilových maturitních zkoušek stanovuje výhradně ředitelka školy

Vyhlášky a předpisy

Témata profilové části MZ 2022-23:

Termíny

 • Opravná závěrečná a maturitní zkouška (19. 9. 2022 – 19. 9. 2022)
 • Podání přihlášky k maturitní zkoušce (30. 11. 2022 – 30. 11. 2022)
 • Odevzdání seznamu maturitní četby (31. 3. 2023 – 31. 3. 2023)
 • Písemná maturitní zkouška z českého jazyka (11. 4. 2023 – 11. 4. 2023)
 • Písemná maturitní zkouška z anglického jazyka (12. 4. 2023 – 12. 4. 2023)
 • Uzavření klasifikace 4. ročníků – pedagogická rada (25. 4. 2023 – 25. 4. 2023)
 • Předání vysvědčení žákům 4. ročníků + poslední zvonění (28. 4. 2023 – 28. 4. 2023)
 • Společná část maturitní zkoušky – didaktické testy (2. 5. 2023 – 5. 5. 2023)
 • Praktické maturitní zkoušky (9. 5. 2023 – 12. 5. 2023)
 • Ústní maturitní zkoušky (15. 5. 2023 – 26. 5. 2023)
 • Předání maturitních vysvědčení (2. 6. 2023 – 2. 6. 2023)