Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška:

 • Maturitní zkouška, podle školského zákona, od školního roku 2016/2017 má dvě části, společnou a profilovou
 • Žák/žákyně získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, pokud úspěšně vykoná obě části

Společná část maturitní zkoušky:

 • společná část maturitní zkoušky se od školního roku 2020/21 skládá ze dvou zkoušek, žák/žákyně musí úspěšně složit obě dvě zkoušky
 • těmito zkouškami je didaktický test z českého jazyka a z matematiky, resp. cizího jazyka
 • ministerstvo určuje v rozsahu daném zákonem obsah a formu zkoušek, stanoví také kritéria hodnocení – od školního roku 2020/21 pouze uspěl x neuspěl

Profilová část maturitní zkoušky:

 • profilová část maturitní zkoušky se skládá z ústní zkoušky a písemné práce z českého jazyka, z cizího jazyka (pokud si žák/žákyně zvolí cizí jazyk ve společné části maturitní zkoušky) a z dalších tří povinných zkoušek.
 • žák/žákyně musí úspěšné složit všechny zkoušky
 • žák/žákyně si může zvolit až 2 zkoušky nepovinné
 • profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci žáků/žákyň školy s přihlédnutím na specifika a možnosti školy a ve vztahu k možnostem uplatnění absolventa na trhu práce v regionu, případně jeho dalšího studia
 • obsah, formu, témata a termíny profilových maturitních zkoušek stanovuje výhradně ředitelka školy

Vyhlášky a předpisy

Témata profilové části MZ 2023-24:

Témata profilové části MZ 2024-25

Ostatní, formuláře ke stažení:

Termíny:

 • Opravná maturitní zkouška a opravná písemná závěrečná zkouška (15. 9. 2023 – 15. 9. 2023)
 • Podání přihlášky k maturitní zkoušce (30. 11. 2023 – 30. 11. 2023)
 • Odevzdání seznamu maturitní četby (31. 3. 2024 – 31. 3. 2024)
 • Písemná maturitní zkouška z českého jazyka (16. 4. 2024 – 16. 4. 2024)
 • Písemná maturitní zkouška z anglického jazyka (17. 4. 2024 – 17. 4. 2024)
 • Intenzívní maturitní příprava (29. 4. 2024 – 29. 4. 2024)
 • Předání vysvědčení žákům 4. ročníků + poslední zvonění (30. 4. 2024 – 30. 4. 2024)
 • Společná část maturitní zkoušky – didaktické testy (2. 5. 2024 – 7. 5. 2024)
 • Praktické maturitní zkoušky dle rozpisu (6. 5. 2024 – 10. 5. 2024)
 • Ústní maturitní zkoušky třídy ME4 (16. 5. 2024 – 17. 5. 2024)
 • Ústní maturitní zkoušky třídy ACH4 (20. 5. 2024 – 22. 5. 2024)
 • Ústní maturitní zkoušky třídy IT4B (20. 5. 2024 – 21. 5. 2024)
 • Ústní maturitní zkoušky třídy IT4A (22. 5. 2024 – 24. 5. 2024)
 • Předání maturitních vysvědčení žákům ACH4, ME4 (28. 5. 2024 – 28. 5. 2024)
 • Předání maturitních vysvědčení žákům IT4A, IT4B (29. 5. 2024 – 29. 5. 2024)