Zaměstnanci

Vedení školy

Sekretariát

 • asistentka ředitelky školy – Turazová Veronika – 474 526 258, 736 750 302, [email protected]

Výchovná poradkyně

Pedagogický sbor

 • Ing. Jiří Bidlo – učitel odborných předmětů chemie; metodik prevence
 • Ing. Stanislav Bureš – učitel odborných předmětů elektro
 • Mgr. Martin Dlouhý – učitel M
 • Mgr. Marek Drtil – učitel D, ZSV, P, Aj
 • Mgr. Karel Dvořák – učitel Čj, ZSV, D
 • Mgr. Ivana Hvězdová – učitelka Čj, ZSV, D, ZE; výchovná poradkyně
 • Ing. Kateřina Janatová – učitelka Aj
 • Ing. Michal Kožešník – učitel IKT, TV, E
 • Ing. Jiří Kraus – Fy, M, odborné předměty elektro
 • Ing. Hana Krausová – Bi, odborné předměty OŠ
 • Bc. Zdeněk Lochovský – učitel odborných předmětů IT
 • Ing. Lenka Melezínková – učitelka odborných předmětů chemie
 • Michal Mudroch Bureš – učitel odborných předmětů IT
 • Pavel Podlena – učitel elektrického měření
 • Mgr. Dita Rajdlová – učitelka Aj
 • Ing. Martina Sedláková – učitelka M, E, TV
 • Ing. Petra Šejstalová – učitelka Ch, ZO; kariérová poradkyně
 • Bohumil Šrotýř – učitel odborného výcviku a elektroniky
 • Stanislav Ventura – odborné předměty elektro + OV
 • Ing. Kateřina Vernerová – učitelka M, E, Aj
 • Bc. Tomáš Žielinský – učitel odborných předmětů IT, Fy

Externí učitelé

 • Tomáš Burdych – učitel odborného výcviku
 • Mgr. Jaroslava Hušpauerová – učitelka kriminalistiky
 • Josef Lažek – mistr odborného výcviku
 • Ing. Michaela Mudrochová – učitelka odborných předmětů IT
 • Zdeněk Picek – učitel odborných předmětů elektro

Externisté na SSŠMEP

 • Bc. Petr Kuderna – učitel ZE, Fy
 • Mgr. Lenka Macková – učitelka Aj
 • Mgr. Miroslava Matlová – učitelka M, Ch

  Nepedagogičtí pracovníci

  • Michálková Jana – uklízečka
  • Jandová Nataša – uklízečka