Zaměstnanci

Vedení školy

Sekretariát

 • asistentka ředitelky školy – Vajshajtlová Kristýna – 474 526 258, 734 301 976, [email protected]

Výchovná poradkyně

Pedagogický sbor

 • Ing. Jiří Bidlo – učitel ALC, CLC, P, Ch
 • Ing. Stanislav Bureš – učitel ELN, A, ZEL, ČT, ASŘ, KÚ
 • Mgr. Marek Drtil – učitel D, ZSV, P, Aj
 • Mgr. Karel Dvořák – učitel Čj, D
 • Ing. Jana Falterová Zudová – učitelka Fy, E, M, IKT
 • Mgr. Lucie Hocelíková – učitelka Ch, ACH, CHT, Bi, ZSO
 • Karel Honsig – učitel ALP, HW, OS, POS, VR, OP
 • Mgr. Ivana Hvězdová – učitelka Čj, výchovná poradkyně Most
 • Ing. Michal Kožešník – učitel IKT, TV, E
 • Ing. Jiří Kraus – učitel Fy, M, A, MZ, TD, ZEL
 • Ing. Hana Krausová – učitelka odborných předmětů a OV oboru Ošetřovatel
 • Bc. Zdeněk Lochovský – učitel OBP, ALP, POS, KÚ
 • Ing. Oldřich Malý – učitel M, Fy, E
 • Ing. Lenka Melezínková – učitelka ACH, CHTK, TP, ALC, TOX, FOCh, TEP
 • Bc. Jitka Mikulová Urbánková – učitelka – Čj, D, ZSV, ZE
 • Ing. Michaela Mudrochová – učitelka IKT, OS, TPVP, VR, PG, správkyně IT
 • Zdeněk Picek – učitel Fy, ZEL, TD, OP, OV
 • Pavel Podlena – učitel EM
 • Mgr. Dita Rajdlová – učitelka Aj
 • Ing. Martina Sedláková – učitelka M, TV, E
 • Ing. Petra Šejstalová – učitelka Ch, ZO, CLC, CI, TEP, kariérová poradkyně
 • Ing. Kateřina Špačková – učitelka Aj
 • Bohumil Šrotýř – učitel OV
 • Mgr. et Bc. Lea Švábová, MBA – učitelka Aj, Ch, ZE, TP
 • Mgr. Eliška Vejmelková – učitelka M, IKT
 • Stanislav Ventura – učitel A, ELN, ELTU, ZEL, OV
 • Ing. Kateřina Vernerová – učitelka M, E, Nj
 • Bc. Tomáš Žielinský – učitel DA, GW, POS

Externí učitelé (pracoviště Meziboří)

 • Mgr. Jaroslava Hušpauerová – učitelka KRI
 • Mgr. Jiří Švejda – učitel TV

Externisté na SSŠMEP (pracoviště Most)

 • Michal Helgert – učitel ALP, HW, OBP, VR
 • Jan Mareš – učitel AS, ZW, OP, PG
 • Michal Mudroch Bureš – učitel OP
 • Pavel Mráček – učitel OS
 • Vojtěch Šebek – učitel DA
 • Jakub Tóth – učitel R

Nepedagogičtí pracovníci

 • Nataša Jandová  – uklízečka
 • Lenka Horáková – uklízečka

Zkratky jednotlivých předmětů

Všeobecné:
Aj – anglický jazyk
Čj – český jazyk
Nj – německý jazyk
D – dějepis
E – ekonomika
Fy – fyzika
IKT – informační a komunikační technologie
M – matematika
TV – tělesná výchova
ZE – základy ekologie
ZSV – základy společenských věd
Obor aplikovaná chemie:
ACH – analytická chemie
ALC – analytická laboratorní cvičení
Bi – biologie
FCh – forenzní chemie
Ch – chemie
CI – chemická informatika
CHTE – chemická technologie
CHTK – chemická technika
CLC – chemická laboratorní cvičení
P – právo
PET – petrochemie
TEP – technologie potravin
TP – technická příprava
TOX – toxikologie
ZO – zpracování odpadu

Obor informační technologie:
ALP – algoritmizace a programování
AS – aplikační software
DA – databázové aplikace
GW – grafika a web
HW – hardware
OBP – objektové programování
OP – odborná příprava
OS – operační systémy
PG – počítačová grafika
POS – počítačové sítě
R – robotika
TPVP – technické a programové vybavení počítačů
VR – virtuální realita
ZW – základy webu
Obory elektro:
A – automatizace
ASŘ – automatizované systémy řízení
ČT – číslicová technika
ELN – elektronika
ELTZ – elektrotechnická zařízení
EM – elektrické měření KÚ – konstrukční úlohy
MT – materiály a technologie
OV – odborný výcvik
PS – počítačové systémy
TD – technická dokumentace
ZEL – základy elektrotechniky
Obor ošetřovatel:
KP – klinická propedeutika
OV – odborný výcvik
Psy – psychologie
VOŠ – všeobecná ošetřovatelská péče
ZSO – základy somatologie