Zaměstnanci

Vedení školy

zástupci ředitelky školy

 • zástupkyně ředitelky školy pro pobočku Most – Ing. Martina Sedláková
 • zástupce ředitelky školy pro odborný výcvik – Zdeněk Picek – 720 203 495, [email protected]

Sekretariát

 • asistentka ředitelky školy – Kristýna Vajshajtlová – 474 526 258, 734 301 976, [email protected]

Správkyně IT

 • Ing. Michaela Mudrochová

Školní poradenské pracoviště

 • výchovná poradkyně pro Meziboří – Mgr. et Bc. Lea Švábová, MBA
 • výchovná poradkyně pro pobočku Most – Mgr. Ivana Hvězdová – 721 208 309, [email protected]
 • kariérová poradkyně – Ing. Petra Šejstalová

Pedagogický sbor

 • Ing. Jiří Bidlo – učitel odborných předmětů chemie
 • Ing. Stanislav Bureš – učitel odborných předmětů elektro
 • Mgr. Marek Drtil – učitel D, ZSV, P
 • Mgr. Karel Dvořák – učitel Čj, D
 • Bc. Michal Helgert – učitel odborných předmětů informační technologie
 • Mgr. Lucie Hocelíková – učitel odborných předmětů chemie
 • Karel Honsig – učitel odborných předmětů informační technologie
 • Mgr. Ivana Hvězdová – učitelka Čj, výchovná poradkyně Most
 • Ing. Michal Kožešník – učitel IKT, TV, E
 • Ing. Hana Krausová – učitelka odborných předmětů a OV oboru Ošetřovatel
 • Bc. Zdeněk Lochovský – učitel odborných předmětů informační technologie
 • Jan Mareš – učitel odborných předmětů informační technologie
 • Ing. Oldřich Malý – učitel M, Fy, E
 • Ing. Lenka Melezínková – učitel odborných předmětů chemie
 • Bc. Jitka Mikulová Urbánková – učitelka – Čj, D, ZSV, ZE, metodik prevence
 • Ing. Michaela Mudrochová – učitel odborných předmětů informační technologie, správkyně IT
 • Zdeněk Picek – učitel OV, odborných předmětů elektro
 • Pavel Podlena – učitel EM
 • Mgr. Dita Rajdlová – učitelka Aj
 • Ing. Martina Sedláková – učitelka M, TV, E
 • Ing. Bc. Petr Szaffner – učitel Aj, TV
 • Ing. Petra Šejstalová – učitelka odborných předmětů chemie, kariérová poradkyně
 • Ing. Zdeněk Šlechta – učitel Fy, M a odborných předmětů elektro
 • Ing. Kateřina Špačková – učitelka Aj
 • Bohumil Šrotýř – učitel OV a odborných předmětů elektro
 • Mgr. et Bc. Lea Švábová, MBA – učitelka Aj a odborných předmětů chemie, výchovná poradkyně
 • Mgr. Jiří Švejda – učitel Čj, TV a OP
 • Jakub Toth – učitel R, ELN
 • Mgr. Eliška Vejmelková – učitelka M a ZE
 • Stanislav Ventura – učitel OV a odborných předmětů elektro
 • Ing. Kateřina Vernerová – učitelka M, E, Nj
 • Bc. Tomáš Žielinský – učitel odborných předmětů informační technologie

Externí učitelé (Meziboří)

 • Mgr. Jaroslava Hušpauerová – učitelka KRI
 • Dominik Picek – učitel IKT

Externí učitelé (Most)

 • Kateřina Hrachová – učitelka Aj
 • Michal Mudroch Bureš – učitel OP
 • Pavel Mráček – učitel OS

Asistenti pedagoga

 • Veronika Turanzová

Nepedagogičtí pracovníci

 • Nataša Jandová  – uklízečka
 • Lenka Horáková – uklízečka

Zkratky jednotlivých předmětů

Všeobecné:
Aj – anglický jazyk
Čj – český jazyk
Nj – německý jazyk
D – dějepis
E – ekonomika
Fy – fyzika
IKT – informační a komunikační technologie
M – matematika
TV – tělesná výchova
ZE – základy ekologie
ZSV – základy společenských věd
Obor aplikovaná chemie:
ACH – analytická chemie
ALC – analytická laboratorní cvičení
Bi – biologie
FCh – forenzní chemie
Ch – chemie
CI – chemická informatika
CHTE – chemická technologie
CHTK – chemická technika
CLC – chemická laboratorní cvičení
P – právo
PET – petrochemie
TEP – technologie potravin
TP – technická příprava
TOX – toxikologie
ZO – zpracování odpadu
Obor informační technologie:
ALP – algoritmizace a programování
ASS – administrace serverových systémů
AS – aplikační software
DA – databázové aplikace
GS – grafické systémy
GW – grafika a web
HW – hardware
OBP – objektové programování
OP – odborná příprava
OS – operační systémy
PG – počítačová grafika
POS – počítačové sítě
R – robotika
SHW – správa hardwaru
SPOS – správa počítačových sítí
TPVP – technické a programové vybavení počítačů
VR – virtuální realita
ZW – základy webu
WA – webové aplikace
Obory elektro:
A – automatizace
ASŘ – automatizované systémy řízení
ČT – číslicová technika
ELN – elektronika
ELTZ – elektrotechnická zařízení
EM – elektrické měření KÚ – konstrukční úlohy
MT – materiály a technologie
OV – odborný výcvik
PS – počítačové systémy
TD – technická dokumentace
ZEL – základy elektrotechniky
Obor ošetřovatel:
KP – klinická propedeutika
OV – odborný výcvik
Psy – psychologie
VOŠ – všeobecná ošetřovatelská péče
ZSO – základy somatologie