Rada školy

Složení Rady školy

  • Mgr. Marek Drtil (předseda)
  • Bc. Pavel Prošek (člen – zástupce zřizovatele)
  • Ing. Zdeňka Pelešková (člen – zástupce zřizovatele)
  • Bc. Petra Jirkovská (člen – zástupce zřizovatele)
  • Ing. Petra Šejstalová (člen – zástupce pedagogického sboru)
  • Bc. Tomáš Žielinský (člen – zástupce pedagogického sboru)
  • Andrea Růžičková (člen – zástupce rodičů)
  • Jindřich Bečvář (člen – zástupce zletilých žáků)
  • Jan Gergel (člen – zástupce nezletilých žáků)

Dokumenty Rady školy

Zápisy z jednání