Rada školy

Složení Rady školy

  • Mgr. Marek Drtil (předseda)
  • Mgr. Roman Kovář (člen – zástupce zřizovatele)
  • Ing. Zdeňka Pelešková (člen – zástupce zřizovatele)
  • Ing. Jitka Vaněčková (člen – zástupce zřizovatele)
  • Ing. Petra Šejstalová (člen – zástupce pedagogického sboru)
  • Bc. Tomáš Žielinský (člen – zástupce pedagogického sboru)
  • Zdeněk Picek (člen – zástupce rodičů)
  • Vojtěch Šebek (člen – zástupce zletilých žáků)
  • Adéla Halašová (člen – zástupce nezletilých žáků)

Dokumenty Rady školy

Zápisy z jednání