Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2)

Podpora úspěšnosti ve vzdělávání v Ústeckém kraji (ÚK IKAP B2), reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0017431 Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Projekt je zaměřen na realizaci opatření v návaznosti na Krajský akční plán 2 a na schválenou Školskou inkluzivní koncepci Ústeckého kraje s cílem Číst více…

Mapování nových kompetencí pro trh práce a vzdělávání – zahraniční dobrá praxe

V rámci projektu Kompetence 4.0 byla zpracována Analýza zahraničních studií a trendů na trhu práce, která je jedním z východisek pro Metodiku mapování budoucích kompetencí trhu práce. Uvedený podklad podrobně analyzuje zahraniční studie a trendy na trhu práce, jejichž těžištěm je sledování dopadů Průmyslu 4.0 na požadavky nových znalostí a Číst více…

Trénink na závod dračích lodí 2021

Náš výběr má za sebou další přípravu na Dračí lodě. Naši borci, pod dirigováním naší bubenice, intenzivně polykali další stovky metrů a nespočet provedených záběrů na Mosteckém jezeře. Při naší premiéře na závodech,před 2 lety, jsme si senzačně z vodní nádrže Matylda vylovili bronz…I letos máme ambice se dostat na Číst více…