Cesta k zaměstnání

Projekt: Cesta k zaměstnání – CZ.03.01.01/00/22_019/0000646 Předmětem projektu je podpora a zapojení zvolené cílové skupiny na trh práce. Konkrétně půjde o osoby definované podmínkami výzvy 03_22_019 jako C. Mladí lidé bez praxe mladší 30 let (tj. do 29 let včetně) – tzv. NEET. Žadatel pro zvolenou CS připravil komplex projektových Číst více…