Pokyny k zajištění bezpečného pohybu -rekonstrukce fasády školy Meziboří

K zajištění bezpečnosti a ochraně žáků a zaměstnanců školy v době rekonstrukce a stavebních prací – pohyb a pobyt zaměstnanců a žáků školy v areálu školy. Stavební práce budou prováděny ve vnějších prostorách školy. Tato situace bude klást zvýšené nároky na dodržování bezpečnosti ze strany dětí i dospělých. Chod školy Číst více…