Informační systém EduPage

Vstup do informačního systému je možný tímto odkazem: https://educhem.edupage.org/login/ nebo pomocí mobilní aplikace. Pro nejrozšířenější mobilní operační systém Android je k dispozici ke stažení zde:

    

Existují dva typy účtů – pro žáky a pro rodiče (zákonné zástupce). Přístupové údaje by měl každý žák a jednotliví zákonní zástupci obdržet od třídního učitele. V případě ztráty hesla se obraťte na sekretariát školy.