Elektromechanik pro zařízení a přístroje

Tříletý obor středního vzdělání s výučním listem

kód oboru: 26-52-H/01

Obor Elektromechanik je vhodný pro chlapce i dívky se zájmem o elektrotechniku. Tříleté studium je zakončeno závěrečnou zkouškou a získáním výučního listu. Žáci mají možnost zaměřit se ve vyšších ročnících na průmyslovou automatizaci nebo na měřicí a regulační techniku.

Profil absolventa

Absolvent učebního oboru je připraven instalovat, uvádět do provozu, kontrolovat, udržovat a opravovat elektrotechnická zařízení a přístroje. Pomocí měřicích, nebo testovacích přístrojů a technické dokumentace k příslušnému elektrotechnickému zařízení dovede identifikovat technické problémy při závadách, zvažovat možnosti jejich řešení a realizovat opravu optimálním způsobem.
Měří elektrické veličiny a jejich změny v elektrických a elektronických obvodech
a příslušných obvodových prvcích.
Zná a orientuje se v různých druzích technické a elektrotechnické dokumentace, rozumí této dokumentaci a umí jí využívat pro svou práci.
Ovládá práci s osobním počítačem a dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií.

Uplatnění absolventa

Absolvent učebního oboru Elektromechanik se uplatní především v pracovních pozicích zabezpečujících kvalifikované servisní práce na elektrotechnických zařízeních a přístrojích. Uplatnění nachází především v oblastech servisní péče v technických službách a provozní technické údržbě v oborech průmyslové automatizace,
na automatických výrobních linkách, na robotizovaných pracovištích s elektrotechnickými a strojními částmi, v měřicí a regulační technice, procesorové technice, ve sdělovací a zabezpečovací technice, v servisní činnosti kancelářské techniky, zdravotnické přístrojové technice, ve spotřební elektronice, chladírenském a klimatizačním zařízení.

Profilující předměty

Informační a komunikační technologie, odborný výcvik, elektrotechnická zařízení, elektrické měření, automatizace / měřící a regulační technika, elektronika.

Systém výuky

Výuka se rozděluje na teoretické vyučování a praktickou výuku ve školních dílnách.

Školné

12 000,- Kč ročně