Mechanik elektrotechnik

Čtyřletý obor středního vzdělání s maturitní zkouškou

Obor 2v1 – možno zakončit již ve 3. ročníku závěrečnou zkouškou s výučním listem)

kód oboru: 26-41-L/01

Obor mechanik elektrotechnik plně nahrazuje dřívější obor mechanik elektronik. Žáci si vybírají ve třetím ročníku odborné zaměření na automatizaci nebo na výpočetní techniku.

Profil absolventa

Absolvent navrhuje, zapojuje a sestavuje jednoduché elektrické a elektronické obvody, zhotovuje plošné spoje, osazuje součástky, oživuje desky. Projektuje, sestavuje a zapojuje funkční celky složené z elektronických obvodů. Provádí montážní, diagnostické, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a elektronických zařízeních a přístrojích. Čte a tvoří elektrotechnickou dokumentaci, elektrotechnická schémata a grafickou dokumentaci desek plošných spojů.

Profilující předměty

Informační a komunikační technologie, základy elektrotechniky, elektronika, číslicová technika, automatizace, konstrukční úlohy, elektrotechnická měření, automatizované systémy řízení, počítačové systémy, odborný výcvik.

Systém výuky

Výuka se rozděluje na teoretické vyučování a praktickou výuku ve školních dílnách. Od čtvrtého ročníku konají žáci odborný výcvik na pracovišti soukromých firem a společností.

Školné

12 000,- Kč ročně


Jednotlivá zaměření

Automatizace

Absolvent uplatní zejména znalosti moderních technologií oboru s teoretickou i praktickou zkušeností s distribuovanými systémy řízení technologických (výrobních) procesů. Dokáže vyhledat a odstranit poruchu v řízení technologického procesu. Je schopen podílet se na správě a servisu automatizační techniky. Umí vyhodnocovat výsledky měření a testování. Umí vizualizovat (graficky zobrazit) technologický proces.

Uplatnění absolventů – Absolvent se uplatní při činnostech spojených s návrhy, výrobou, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem, opravami a obsluhou elektrotechnických zařízení, elektrických strojů, přístrojů a rozvodných sítí, elektronických systémů z oblasti automatizace, měřící a regulační techniky, elektronických zařízení spotřební elektroniky, elektronických sítí, při programování řídících systémů.


Výpočetní technika

Absolvent má specifické vědomosti a dovednosti z oblasti informačních a komunikačních technologií. V počítačových systémech uplatní zejména znalosti z oblasti programování. Dokáže diagnostikovat chybu a poruchu na výpočetní technice. Orientuje se v oblasti správy hardwaru a softwaru.

Uplatnění absolventů – Absolvent se uplatní při činnostech spojených se správou informačních a komunikačních technologií, správou počítačových sítí, testováním, servisem, opravami informačních technologií, elektronických systémů z oblasti výpočetní techniky, elektronických zařízení spotřební elektroniky, elektronických sítí, při programování řídících systémů.