Informační technologie

Výuka tohoto oboru probíhá v pronajatých prostorách SSŠMEP na adrese Eduarda Basse 1142/9, Most

Uchazeči o studium oboru IT si podávají přihlášku na SŠ Educhem a.s., Okružní 128, 435 13 Meziboří, přestože výuka žáků tohoto oboru probíhá na SSŠMEP v Mostě.

Čtyřletý obor středního vzdělání s maturitní zkouškou

Kód oboru: 18-20-M/01

Obor informační technologie umožňuje pro uchazeče od 1.9.2021 si vybrat ze dvou zaměření. Žáci si vybírají ve třetím ročníku odborné zaměření na programování a weby nebo na hardware a počítačové sítě.

Profil absolventa

Absolvent navrhuje, sestavuje a udržuje hardware. Volí vyvážená řešení, kompletuje a oživuje počítačové sestavy včetně periferních zařízení. Instaluje, konfiguruje a spravuje operační systém a aplikační programové vybavení. Podporuje uživatele při práci se základním programovým vybavením. Navrhuje a administruje počítačové sítě. Tvoří webové stránky.

Uplatnění absolventa

Absolvent se může uplatnit při návrzích a realizaci HW řešení, při údržbě HW, při instalaci a správě operačního systému a aplikačního SW, při programování a vývoji uživatelských, databázových a webových řešeních. Může pracovat jako technik informačních a komunikačních technologií, programátor, správce počítačové sítě, pracovník uživatelské podpory, obchodník s prostředky IT.

Profilující předměty

Elektrotechnika, hardware, operační systémy, aplikační software, počítačové sítě, programování a vývoj aplikací, rastrová a vektorová grafika, tvorba webových stránek.

Školné

12 000,- Kč ročně