Přijímací řízení

kód oboruoborforma
vzdělávání
žáků k přijetí
28-44-M/01Aplikovaná chemie *denní36
26-41-L/01Mechanik elektrotechnik *denní24
18-20-M/01Informační technologiedenní34
26-52-H/01Elektromechanik pro zařízení a přístroje *denní24
53-41-H/01Ošetřovatelka *denní14

* nutné prokázání zdravotní způsobilosti podle § 60a odst. 3 a § 88 odst. 11 školského zákona

  • Uchazeči o studium v oborech s maturitní zkouškou v denním studiu vykonají podle § 60b odst. 2 školského zákona, resp. § 83 odst. 3 školského zákona jednotnou přijímací zkoušku z oboru Český jazyk a literatura a z oboru Matematika a dále také konají ústní pohovor s vedením školy. Písemné přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky do oboru Aplikovaná chemie se neuskuteční.
  • U denního studia bude přihlíženo i k prospěchu na základní škole a k účasti v olympiádách a vědomostních a sportovních soutěžích (denní studium).
  • V případě denního studia bude jednotná přijímací zkouška zohledněna z 60 %, prospěch ze ZŠ – 20 %, olympiády a vědomostní soutěže – 10 %, sportovní soutěže – 10 %.
  • Uchazeči o studium v oborech s výučním listem nekonají žádnou přijímací zkoušku; přijati budou dle prospěchu na základní škole (tři po sobě jdoucí pololetí).


POZOR nutno vyplnit Elektronickou přihlášku 

Důležité termíny přijímacího řízení

  • Momentálně není stanoven žádný termín.

Další informace pro uchazeče