Přijímací řízení

kód oboru obor forma
vzdělávání
žáků k přijetí
28-44-M/01 Aplikovaná chemie * denní 36
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik * denní 24
18-20-M/01 Informační technologie denní 34
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje * denní 24
53-41-H/01 Ošetřovatelka * denní 14
26-41-L/51 Mechanik elektrotechnik * dálková 30
28-42-L/51 Chemik operátor * dálková 30

* nutné prokázání zdravotní způsobilosti podle § 60a odst. 3 a § 88 odst. 11 školského zákona

  • Uchazeči o studium v oborech s maturitní zkouškou v denním i dálkovém studiu vykonají podle § 60b odst. 2 školského zákona, resp. § 83 odst. 3 školského zákona jednotnou přijímací zkoušku z oboru Český jazyk a literatura a z oboru Matematika a dále také konají ústní pohovor s vedením školy.
  • U denního studia bude přihlíženo i k prospěchu na základní škole a k účasti v olympiádách a vědomostních a sportovních soutěžích (denní studium).
  • V případě denního studia bude jednotná přijímací zkouška zohledněna z 60 %, prospěch ze ZŠ – 20 %, olympiády a vědomostní soutěže – 10 %, sportovní soutěže – 10 %.
  • Uchazeči o studium v oborech s výučním listem nekonají žádnou přijímací zkoušku; přijati budou dle prospěchu na základní škole (tři po sobě jdoucí pololetí).

(*.pdf)
POZOR nutno vyplnit Elektronickou přihlášku 

Důležité termíny přijímacího řízení

14.4.2021 – online přijímací zkouška 


Další informace pro uchazeče