Přijímací řízení

kód oboruoborforma
vzdělávání
žáků k přijetí
28-44-M/01Aplikovaná chemie *denní24
26-41-L/01Mechanik elektrotechnik * (2v1)denní24
18-20-M/01Informační technologiedenní52
26-52-H/01Elektromechanik pro zařízení a přístroje *denní24
53-41-H/01Ošetřovatelka *denní24

* nutné prokázání zdravotní způsobilosti podle § 60a odst. 3 a § 88 odst. 11 školského zákona

Pokud si vyberete obor a splňujete podmínky dle výše uvedeného, o přijetí rozhodují dále kritéria:

V přiloženém PDF dokumentu naleznete kritéria přijetí k maturitním a učebním oborům.

Uchazeči budou seřazeni podle počtu získaných bodů a budou přijati dle pořadí.

Přihláška ke studiu

Přihlášky do všech oborů podávejte v termínu od 1. do 20. února 2024 :
a) v podobě elektronického podání přihlášky – portál: https://dipsy.cz/
b) v případě nutnosti osobně od 8:00 do 14:30 v kanceláři školy na adrese Okružní 128, Meziboří.

Přihlášku preferujeme elektronickou cestou přes portál: https://dipsy.cz/

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky 1. kola přijímacího řízení budou vyvěšeny na stránkách školy a na vchodových dveří školy dne 15. května 2024.

Před vydáním rozhodnutí o přijetí/nepřijetí má účastník řízení podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. Správní řád ve znění pozdějších předpisů právo vyjádřit se k podkladům pro vydání rozhodnutí. Nahlížení do spisu je možné ve dnech 10. 5., 13. 5. a 14. 5. 2024 od 8:00 do 12:00 hodin.

Důležité termíny přijímacího řízení

  • Poslední den k podání přihlášky ke vzdělávání na SŠ (20. 2. 2024 – 20. 2. 2024)
  • Školní přijímací řízení (pohovor) – 1. termín (18. 3. 2024 – 18. 3. 2024)
  • Školní přijímací řízení (pohovor) – 2. termín (25. 3. 2024 – 25. 3. 2024)
  • Jednotná přijímací zkouška (testy) – 1. termín (12. 4. 2024 – 12. 4. 2024)
  • Jednotná přijímací zkouška (testy) – 2. termín (15. 4. 2024 – 15. 4. 2024)

Další informace pro uchazeče