Přijímací řízení

kód oboruoborforma
vzdělávání
žáků k přijetí
28-44-M/01Aplikovaná chemie *denní24
26-41-L/01Mechanik elektrotechnik * (2v1)denní24
18-20-M/01Informační technologiedenní40
26-52-H/01Elektromechanik pro zařízení a přístroje *denní24
53-41-H/01Ošetřovatelka *denní14

* nutné prokázání zdravotní způsobilosti podle § 60a odst. 3 a § 88 odst. 11 školského zákona

Pokud si vyberete obor a splňujete podmínky dle výše uvedeného, o přijetí rozhodují dále kritéria:

Kritéria přijetí k dennímu studiu ukončenému maturitní zkouškou

Přijímací řízení se skládá z následujících částí:

 1. Jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a z matematiky se na výsledcích přijímacího řízení podílí ze 60%.
  • Počítají se skutečně získané body
  • Matematika – 50 bodů
  • Český jazyk – 50 bodů
  • Nutno získat minimálně 20 bodů z každé zkoušky.
 2. Prospěchový průměr z 1. pololetí 9. ročníku (škol. rok 2022/23) a z 2. pololetí 8. ročníku (škol. rok 2021/2022) základní školy se na výsledcích přijímacího řízení podílí z 20%.
  • Počet bodů se stanoví dle následující tabulky:
Průměr prospěchuPočet bodů
120
1,119
1,218
1,317
1,416
1,515
1,614
1,713
1,812
1,911
2,010
 1. Ústní pohovor se na výsledcích přijímacího řízení podílí z 10%.
  • Hodnotí se pohotovost reakce, zájem o zvolený obor a znalosti.
  • Možno získat 10 bodů.
 2. Účast ve vědomostních soutěžích a olympiádách se na výsledcích přijímacího řízení podílí z 10%.
  • Účast v okresním kole 1 bod
  • Umístění do 3. místa v okresním kole 2 body
  • Účast v krajském kole 3 body
  • Umístění do 3. místa v krajském kole 4 bodů

Uchazeči budou seřazeni podle součtu získaných bodů a budou přijati dle počtu přijímaných žáků.

Kritéria přijetí k dennímu studiu ukončenému závěrečnou zkouškou

Přijímací řízení se skládá z následujících částí:

 1. Prospěchový průměr z 2. pololetí 9. ročníku a z 1. pololetí 8. ročníku základní školy – je nutné, aby uchazeč na základní škole prospěl v 9. ročníku.
  • Počet bodů se stanoví dle následující tabulky:
Průměr prospěchuPočet bodůPrůměr prospěchuPočet bodů
1202,19
1,1192,28
1,2182,37
1,3172,46
1,4162,55
1,5152,64
1,6142,73
1,7132,82
1,8122,91
1,9113,00,5
2,0103,10
 1. Účast ve vědomostních soutěžích a olympiádách
  • Účast v okresním kole 2 body
  • Umístění do 3. místa v okresním kole 3 body
  • Účast v krajském kole 4 body
  • Umístění do 3. místa v krajském kole 5 bodů
 2. Ústní pohovor se na výsledcích přijímacího řízení podílí z 10%.
  • Hodnotí se zájem o vybraný obor a schopnost komunikace.
  • Možno získat 20 bodů.
 3. Účast ve sportovních soutěží a sportovní reprezentace
  • Možno získat maximálně 3 body

Uchazeči budou seřazeni podle počtu získaných bodů a budou přijati dle pořadí.

Přihláška ke studiu

Písemné přihlášky do všech oborů se přijímají do 1. března 2023. Zároveň je nutné vyplnit i elektronickou přihlášku na webu školy!

ELEKTRONICKÁ PŘIHLÁŠKA

Důležité termíny přijímacího řízení

 • Přijímací řízení – 1. termín (12. 4. 2024 – 12. 4. 2024)
 • Přijímací řízení – 2. termín (15. 4. 2024 – 15. 4. 2024)

Další informace pro uchazeče

23. 8. 2023 - Zahájení školního roku 2023/2024