Žákovský parlament

Co je to žákovský parlament?

K čemu slouží takový žákovský parlament? Jaké má pravomoci? Kdo všechno se může zúčastnit jeho zasedání?

Podle nového školského zákona by časem měly mít všechny školy svůj žákovský parlament. Měl by působit jako zpětná vazba v práci školy, řešit všechny problémy studentů, jeho úkolem by měla být také organizace kulturních a sportovních akcí. Parlament by měl mít možnost nahlédnout do rozpočtu školy, případně se k němu vyjádřit. Měl by mít právo promluvit ke školnímu či klasifikačnímu řádu, případně ho pozměnit.

Každá škola by si měla volit zástupce tříd do parlamentu na začátku nebo na konci roku. Doba, na kterou by měl být každý zástupce volen by měla být jeden rok. Taková skupina lidí by si potom měla zvolit svého předsedu a jeho zástupce. Měla by odhlasovat, zda budou jejich schůze veřejné nebo ne, zda se jich bude účastnit některý z řad učitelů, vedení školy nebo jestli chtějí vše zvládnout sami. Musí si zvolit zapisovatele, který bude vést archiv zápisů ze zasedání parlamentu.

Předseda parlamentu by měl mít aspoň 18 let a k jeho povinnostem by potom měla patřit účast v jednání městského zastupitelstva, vedení školy a dětských organizací. Musí zastupovat parlament navenek, podepisovat jeho usnesení, popřípadě jiné listiny vydané parlamentem. Dále by měl svolávat schůze a přerušovat je při nepořádku. Místopředseda, jeho zástupce, by měl mít tedy také aspoň 18 let a v době jeho nepřítomnosti by ho měl zastupovat – převzít všechny jeho povinnosti a práva.

Parlament musí vždy vystupovat jako skupina. I předseda by si měl uvědomit, že předsedá celému parlamentu. Dostává se totiž do pozice, kdy musí například předat řediteli stížnost na nějakého učitele apod. Bude-li předávat stížnost za celé zasedání, nestane se, že si učitel potom na některého studenta zasedne. Všichni členové a hlavně předseda, by si tedy měli uvědomit, že mají v rukou jakousi moc a chovat se k ní zodpovědně.

Všechna důležitá usnesení, ale i stručný obsah ze zasedání parlamentu by potom měly být sdělovány všem studentům. Záleží na předsedovi, zda se rozhodne pro mediální formu (školní časopis, rozhlas, plakáty…) nebo bude každý zástupce třídy o přestávce tlumočit informace ze schůze. Forma není důležitá, ale myslím si, že o zasedáních by se mělo dávat vědět, aby si každý nemyslel, že se tam chodí studenti “flákat“ nebo prospávat, jak si to někteří ve skutečnosti myslí.

Zápisy ze žákovského parlamentu 2018/2019