Základní informace

Škola nabízí příjemné prostředí školy rodinného typu. Je zcela neanonymní a výuka ve škole, společně s doplňkovými aktivitami, rozvíjí všestranně osobnost mladých lidí.

Nabízíme výuku ve třech maturitních oborech – Aplikovaná chemie, Mechanik elektrotechnik a Informační technologie a ve dvou oborech s výučním listem – Elektromechanik pro zařízení a přístroje a Ošetřovatelka.

Hlavní budova SŠ Educhem

Doplňkovou součástí výchovně vzdělávacího procesu ve škole jsou sportovní a turistické kurzy. V průběhu studia se mohou žáci zúčastnit lyžařského, cykloturistického a vodáckého kurzu, vysokohorské turistiky a dalších sportovních aktivit. V rámci těchto aktivit rozšiřují svoje sociální a komunikativní dovednosti, jsou vedeni k zdravému životnímu stylu a poznávají krásy České republiky.