Motivační programy

Udělování stipendií pro žáky v jednotlivých oborech stanovují stipendijní řády: