Úřední deska

Střední škola EDUCHEM, a.s. je soukromá škola, která nabízí střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo výučním listem v denní formě vzdělávání.

Základní informace

Název školy Střední škola EDUCHEM, a.s.
Sídlo školy Okružní 128, 435 13 Meziboří
Zřizovatel Rekvalifikační a informační centrum s.r.o.
Právní forma Akciová společnost
Identifikátor právnické osoby (REDIZO) 600011119
IZO 110 034 147
IČO 25014188
Ředitel školy Mgr. Helena Kripnerová
Číslo účtu pro platbu školného 228756701/0300 ČSOB Litvínov
ID datové schránky ipjgg6k
Email [email protected]
Datum zahájení činnosti 1.8.1996

Dokumenty úřední desky