Mapování nových kompetencí pro trh práce a vzdělávání – zahraniční dobrá praxe

V rámci projektu Kompetence 4.0 byla zpracována Analýza zahraničních studií a trendů na trhu práce, která je jedním z východisek pro Metodiku mapování budoucích kompetencí trhu práce. Uvedený podklad podrobně analyzuje zahraniční studie a trendy na trhu práce, jejichž těžištěm je sledování dopadů Průmyslu 4.0 na požadavky nových znalostí a Číst více…

Trénink na závod dračích lodí 2021

Náš výběr má za sebou další přípravu na Dračí lodě. Naši borci, pod dirigováním naší bubenice, intenzivně polykali další stovky metrů a nespočet provedených záběrů na Mosteckém jezeře. Při naší premiéře na závodech,před 2 lety, jsme si senzačně z vodní nádrže Matylda vylovili bronz…I letos máme ambice se dostat na Číst více…

Pokyny k zajištění bezpečného pohybu -rekonstrukce fasády školy Meziboří

K zajištění bezpečnosti a ochraně žáků a zaměstnanců školy v době rekonstrukce a stavebních prací – pohyb a pobyt zaměstnanců a žáků školy v areálu školy. Stavební práce budou prováděny ve vnějších prostorách školy. Tato situace bude klást zvýšené nároky na dodržování bezpečnosti ze strany dětí i dospělých. Chod školy Číst více…