Přednášky o vězeňské službě v ČR

Publikoval Žielinský v

V úterý 9.4. proběhly u nás na škole osvětové přednášky o vězeňské službě v ČR pro třetí a čtvrté ročníky. Pro každý ročník zde dvě vyučovací hodiny velmi zajímavou formou přednášel příslušník vězeňské služby prap. Bc. Adam Chrenka, sloužící ve věznici Bělušice. Prezentace byla prokládána spoustu ukázek toho, jak to ve věznici chodí (např. tzv. sčíták), kterých se studenti sami aktivně účastnili. Mimo to si prohlédli i spoustu pomůcek. Během přednášky též padlo mnoho zajímavých dotazů a žáci si to náramně užili.
Děkujeme panu prap. Chrenkovi 🙂

Kategorie: Akce školy