Informace k přijímacímu řízení 2024

Publikoval Žielinský v

Zítra začíná termínové okno pro podávání přihlášek ke vzdělávání na SŠ. V termínu 1. – 20. února 2024 mohou uchazeči podat přihlášku. SŠ Educhem preferuje elektronické podání prostřednictvím portálu https://dipsy.cz/ . Více informací ke kritériím a dalším podmínkám přijetí naleznete ve výnosu ředitelky školy zde: