Cesta k zaměstnání

Publikoval Žielinský v

Projekt: Cesta k zaměstnání – CZ.03.01.01/00/22_019/0000646

Předmětem projektu je podpora a zapojení zvolené cílové skupiny na trh práce. Konkrétně půjde o osoby definované podmínkami výzvy 03_22_019 jako C. Mladí lidé bez praxe mladší 30 let (tj. do 29 let včetně) – tzv. NEET.

Žadatel pro zvolenou CS připravil komplex projektových aktivit, jejichž cílem má být aktivace, optimalizace kvalifikace a asistované zapojení na trh práce.

Zvolenou lokalitou jsou 4 sociálně vyloučené lokality okresu Most, přičemž do projektu vstoupí celkem 140 klientů.

Realizace projektu: 1. 9. 2023 – 31. 8. 2025

Realizátor projektu: Střední škola EDUCHEM, a.s.

Cílová skupina: Mladí lidé bez praxe mladší 30 let (tj. do 29 let včetně)

Realizované aktivity projektu:

KA 01 – oslovení a výběr účastníků projektu
KA 02 – odborné poradenství poskytované dvěma osobními poradci (poradenská centra Most, Janov)
KA 03 – pracovní a bilanční diagnostika
KA 04 – motivační programy zaměřené na optimalizaci a zvýšení pracovních návyků nezbytných pro uplatnění se na trhu práce
KA 05 – programy zaměřené na rozvoj finanční gramotnosti, dluhovou problematiku, exekuce, negativní důsledky života v dluzích
KA 06 – rekvalifikace
KA 07 – koučink při nástupu do zaměstnání
KA 08 – zprostředkování zaměstnání a krátkodobé praxe
KA 09 – poskytování doprovodných opatření
KA 10 – průběžná evaluace a koordinace projektových aktivit

Kontakt:

Tel. 604 744 146
Email: [email protected]

Kategorie: Projekty