Kompetence 4.0

Nové dovednosti jsou klíčem k využití příležitostí Průmyslu 4.0 Anotace: Český trh práce prochází dramatickými změnami. Včasné pojmenování potřebných nových dovedností v jednotlivých odvětvích a profesích může zásadně urychlit změny ve vzdělávání dětí a dospělých. Díky aktivitě MPSV usilují experti z firem, výzkumu i vzdělávání o definování nových dovedností a Číst více…

Škola budoucnosti

Projekt ŠKOLA BUDOUCNOSTI je spolufinancován Evropskou unií. Projekt je realizován 1.3.2020 – 28.2.2022. Je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ohrožených školním neúspěchem a podporu profesního růstu pg. pracovníků dlouhodobým vzděláváním a průběžným sebevzděláváním.

Přednášky k projektu „Krušnohoří – nová krajina -nové příležitosti“

Naše škola se dne 9. 10. 2019 opět zúčastnila projektu Krušnohoří – nová krajina -nové příležitosti, který je financován z dotací Evropská unie. Cílem projektu je odborné vzdělávání studentů středních a vysokých škol v regionu Krušnohoří. Na naší škole se uskutečnilo díky tomuto projektu dvě přednášky na téma: Minulost, současnost Číst více…

Vzdělávání pro budoucnost

reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004942 Projekt vzdělávání pro budoucnost je spolufinancován Evropskou unií. Je realizován v období od 1.3.2018 – 29.2.2020. Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ohrožených školním neúspěchem. Druhým cílem je podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Innostart

INNOSTART CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005654 Obecně Obecným cílem předkládané projektové žádosti je, podpořit relevantní dovednosti žáků posledních ročníků odborných středních škol a středních odborných učilišť Ústeckého kraje a podpořit tak jejich vstup na trh práce. 1.2.2017 – 31.1.2019 rozpočet 8 931 640,- Kč místo realizace – okresy Most a Litoměřice Příjemce Ústecký kraj Číst více…

Vzděláním k úspěchu

VZDĚLÁNÍM K ÚSPĚCHU CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002607 Obecně Projekt vzděláním k úspěchu představuje komplexní soubor klíčových aktivit, jejichž cílem je poskytnout podporu 50-ti zástupcům cílové skupiny osob s nízkou úrovní kvalifikace v rámci Svazku obcí v regionu Krušných hor a to formou souboru navzájem provázaných aktivit směřujících k primárnímu cíli projektu, tj. ke Číst více…

Chemie má budoucnost

CHEMIE MÁ BUDOUCNOST Projekt Střední školy Educhem a. s. si klade za cíl zvýšit zájem žáků základních škol o studium perspektivních oborů v oblasti chemie. Jádrem projektu je zlepšit materiálně-technické zázemí pro výuku na střední škole v Meziboří. Klíčové aktivity projektu se též soustředí na uskutečnění vzorových hodin chemie na Číst více…

Šablonky 2

Název projektu: šablonky 2 Předpokládané datum zahájení projektu: 01.07.2015 Předpokládané datum ukončení projektu: 31.12.2015 Rozpočet projektu celkem: 251 942,00 Stručný obsah projektu Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Název klíčové aktivity Čtenářské dílny jako prostředek ke Číst více…