Vzdělávání pro budoucnost

reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004942 Projekt vzdělávání pro budoucnost je spolufinancován Evropskou unií. Je realizován v období od 1.3.2018 – 29.2.2020. Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ohrožených školním neúspěchem. Druhým Číst více…

Innostart

INNOSTART CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005654 Obecně Obecným cílem předkládané projektové žádosti je, podpořit relevantní dovednosti žáků posledních ročníků odborných středních škol a středních odborných učilišť Ústeckého kraje a podpořit tak jejich vstup na trh práce. 1.2.2017 – 31.1.2019 rozpočet 8 931 640,- Kč Číst více…

Vzděláním k úspěchu

VZDĚLÁNÍM K ÚSPĚCHU CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002607 Obecně Projekt vzděláním k úspěchu představuje komplexní soubor klíčových aktivit, jejichž cílem je poskytnout podporu 50-ti zástupcům cílové skupiny osob s nízkou úrovní kvalifikace v rámci Svazku obcí v regionu Krušných hor a to formou souboru Číst více…

Chemie má budoucnost

CHEMIE MÁ BUDOUCNOST Projekt Střední školy Educhem a. s. si klade za cíl zvýšit zájem žáků základních škol o studium perspektivních oborů v oblasti chemie. Jádrem projektu je zlepšit materiálně-technické zázemí pro výuku na střední škole v Meziboří. Klíčové aktivity Číst více…

Šablonky 2

Název projektu: šablonky 2 Předpokládané datum zahájení projektu: 01.07.2015 Předpokládané datum ukončení projektu: 31.12.2015 Rozpočet projektu celkem: 251 942,00 Stručný obsah projektu Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a Číst více…