Exkurze v laboratořích UNICRE

Publikoval Žielinský v

Ve dnech 7. a 10. 6. 2019 domluvila škola v rámci výuky laboratorních cvičení pro žáky třídy ACH 2 exkurzi v akreditovaných laboratořích UNICRE v areálu Chempark společnosti Unipetrol. Žáci se podívali, jak se pracuje v akreditovaných laboratořích. V rámci exkurze si žáci sami vyzkoušeli kolorimetrické stanovení, měření hustoty, vodivosti, pH, index lomu čistých látek. V některých měřeních žáci pracovali s reálnými vzorky, které se dostávají do laboratoří přímo z provozu. Při samostatných měřeních si žáci vyzkoušeli různé dovednosti jako např. pipetování, vážení, práce s odměrným nádobím i týmovou spolupráci. Také se v neposlední řadě seznámili s novodobými přístroji, které se používají k měření výše zmíněných stanovení. Chtěl bych poděkovat vedení UniCRE za uskutečnění této akce a také zaměstnancům, jmenovitě Ing. Karle Černé, Ing. Marcele Grafič Koníčkové a Silvii Nikolové za hezký přístup a dobrou organizaci.

Kategorie: Akce školy