Naši žáci měří se sadou Vernier na měření teploty a pH

Naši žáci si vyzkoušeli měření teploty pomocí chemicky odolného teploměru a acidobazické titrace s potenciometrickým určením bodu ekvivalence na zapůjčené sadě pomůcek Vernier (pH sensor, notebook s rozhraním LabQuest Mini a programem Logger Lite. Tato sada byla zapůjčena škole pro účely realizace aktivit projektu „Systémové řešení – motivace a vzdělávání Číst více…