Střední škola Educhem

MENU

Šablonky 2

 Název projektu: šablonky 2

 Předpokládané datum zahájení projektu: 01.07.2015

 Předpokládané datum ukončení projektu: 31.12.2015

 Rozpočet projektu celkem: 251 942,00

 Stručný obsah projektu: Projekt je zaměřen na podporu kutikulární reformy a výuku cizích jazyků a v      cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

 Název klíčové aktivity: Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské  gramotnosti.

 Název podporované aktivity: Podpora realizace kutikulární reformy škol a školských zařízení

 Celkové náklady na klíčovou aktivitu: 56 756,- Kč

 Cíle realizace klíčové aktivity:

 Zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke 

 zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti.

 Získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.

 Cílová skupina a její popis:

 Cílovou skupinou jsou žáci základních a středních škol a pedagogičtí pracovníci základních a středních škol.

 Název klíčové aktivity: Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

 Název podporované aktivity: Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních

 Celkové náklady na klíčovou aktivitu: 138 430,-

 Cíle realizace klíčové aktivity:

 Zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU ESVO (Evropské sdružení volného obchodu).

 Cílová skupina a její popis:

 Cílovou skupinou jsou žáci ZŠ/SŠ, kteří studují cizí jazyk, který je úředním jazykem (jedním z úředních jazyků) v zemi EU nebo ESVO, ve které bude jazykově-vzdělávací pobyt realizován. Jedná se o jazykově-vzdělávací pobyt pro skupinu alespoň 10 žáků dané školy. Za výběr žáků odpovídá ředitel školy.
O školeProjektyŠablonky 2

© 2018 Insion

 


Modul