Naši žáci měří se sadou Vernier na měření teploty a pH

Publikoval Žielinský v

Naši žáci si vyzkoušeli měření teploty pomocí chemicky odolného teploměru a acidobazické titrace s potenciometrickým určením bodu ekvivalence na zapůjčené sadě pomůcek Vernier (pH sensor, notebook s rozhraním LabQuest Mini a programem Logger Lite. Tato sada byla zapůjčena škole pro účely realizace aktivit projektu „Systémové řešení – motivace a vzdělávání pedagogů“ (IKAP-A) registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008368, podpořeného v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Kategorie: Nezařazené