Vzděláním k úspěchu

VZDĚLÁNÍM K ÚSPĚCHU CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002607 Obecně Projekt vzděláním k úspěchu představuje komplexní soubor klíčových aktivit, jejichž cílem je poskytnout podporu 50-ti zástupcům cílové skupiny osob s nízkou úrovní kvalifikace v rámci Svazku obcí v regionu Krušných hor a to formou souboru navzájem provázaných aktivit směřujících k primárnímu cíli projektu, tj. ke Číst více…

Chemie má budoucnost

CHEMIE MÁ BUDOUCNOST Projekt Střední školy Educhem a. s. si klade za cíl zvýšit zájem žáků základních škol o studium perspektivních oborů v oblasti chemie. Jádrem projektu je zlepšit materiálně-technické zázemí pro výuku na střední škole v Meziboří. Klíčové aktivity projektu se též soustředí na uskutečnění vzorových hodin chemie na Číst více…

Šablonky 2

Název projektu: šablonky 2 Předpokládané datum zahájení projektu: 01.07.2015 Předpokládané datum ukončení projektu: 31.12.2015 Rozpočet projektu celkem: 251 942,00 Stručný obsah projektu Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních. Název klíčové aktivity Čtenářské dílny jako prostředek ke Číst více…