Distanční výuka od 4.1. 2021

Mimořádné opatření Žáci se řídí distančním rozvrhem. Jednotliví učitelé vždy naplánují dle daného distančního rozvrhu schůzku prostřednictvím MS Teams. Sledujte nadále aktuální informace v systému EduPage, na našem webu a Facebooku.