Zahájení školního roku 2021/22

Publikoval Žielinský v

1.ročníky (ACH1, EL1, OŠ1, ME1, IT1) – Dne 1. 9. 2021 proběhne od 9:00 h. slavnostní zahájení školního roku v kulturním zařízení v Meziboří (- jedná se o bývalé kino, dnes knihovnu a kulturní zařízení města Meziboří. Objekt je přízemní oranžová budova, napravo od Městského úřadu, hned při vjezdu do města od Litvínova)….Žádáme žáky 1. ročníků a jejich zákonné zástupce, kteří se zúčastní slavnostního zahájení školního roku, o zakrytí úst pomocí roušek při vstupu do těchto prostor.

2.-4. ročníky všech oborů přivítají učitelé své žáky v kmenových třídách, v 9.00 h. (povinnost nosit roušky ve společných prostorách školy).

Fotografie od uživatele Alexandr Podvalny ze služby Pexels

Kategorie: Pro studenty