Přednášky k projektu „Krušnohoří – nová krajina -nové příležitosti“

Publikoval Žielinský v

Naše škola se dne 9. 10. 2019 opět zúčastnila projektu Krušnohoří – nová krajina -nové příležitosti, který je financován z dotací Evropská unie. Cílem projektu je odborné vzdělávání studentů středních a vysokých škol v regionu Krušnohoří. Na naší škole se uskutečnilo díky tomuto projektu dvě přednášky na téma:

Minulost, současnost a budoucnost výroby plynu z uhlí.

Minulost, současnost a budoucnost průmyslu a energetiky v Krušnohoří.

Tyto přednášky nám odprezentovala paní Ing. Alice Vagenknechtová, Ph.D. z VŠCHT (Fakulta technologie ochrany prostředí – Ústav plynných a pevných paliv a ochrany ovzduší). Za zajímavou a poutavou přednášku děkujeme. Naši studenti získali spoustu nových zajímavých poznatků.

Do budoucna se naše škola chce zapojit i do dalších aktivit, které tento program nabízí.

Zde jsou stránky výše zmíněného projektu: www.erz2020.cz