Co je nového?

Publikoval Žielinský v

Nový systém školní agendy

Nově se žáci a rodiče budou dozvídat informace o prospěchu, docházce a rozvrzích pomocí systému Edupage. >> více info

Aktualizovaný školní řád

Na začátku školního roku vás třídní učitelé seznámí s novým školním řádem. Podstatné změny jsou uvedeny červeně.

Nové stipendijní řády

Noví učitelé

Nově budou na škole působit tito učitelé:

  • Ing. Jiří Kraus – Fy, M, odborné předměty elektro
  • Ing. Hana Krausová – Bi, Ze, odborné předměty OŠ
  • Stanislav Ventura – odborné předměty elektro + OV

Kategorie: Pro studenty