Celkem 22 studentů Educhemu získalo od Unipetrolu stipendia

Publikoval Žielinský v

První školní den ve střední škole Educhem v Meziboří u Litvínova se nesl ve znamení významné události. Petrochemická a rafinérská skupina Unipetrol udělila během slavnostního zahájení školního roku dvaceti dvěma studentům motivační stipendia v celkové hodnotě 50 000 korun. Tato stipendia uděluje Unipetrol studentům oboru Aplikovaná chemie dvakrát ročně.  Do prvního ročníku tohoto oboru letos nově nastoupilo třináct studentů. Celkem jich ve čtyřech ročnících nyní studuje 54 z celkového počtu téměř dvou stovek studentů.

„Udělování studentských stipendií dvakrát do roka je pouze jednou částí naší dlouhodobé spolupráce se střední školou Educhem. Dlouhodobě se potýkáme s generační obměnou našich zaměstnanců a z toho důvodu se zaměřujeme také na podporu studentů chemických oborů. Educhem, který je v blízkosti našeho zálužského výrobního areálu, je pro nás tedy ideální volbou,“ říká Tomáš Herink, člen představenstva skupiny Unipetrol zodpovědný za vývoj, výzkum a vzdělávání.

„Spolupráce s Unipetrolem je skvělá. Jen za minulý školní rok společnost udělila našim studentům motivační stipendia ve výši skoro 100 tisíc korun, zajistila pro ně odbornou praxi či exkurze.  S Unipetrolem jsme spolupracovali také při vytvoření učebního plánu pro nově spuštěný obor Petrochemie. Toto zaměření letos otevíráme poprvé, studenti si ho vybírají ve třetím ročníku. Věřím, že takto úspěšně nastavená spolupráce bude dále pokračovat a stále se prohlubovat,“ potvrzuje Helena Kripnerová, ředitelka střední školy Educhem.

Spolupráce Educhemu a Unipetrolu má několik podob. Kromě motivačních stipendií absolvují studenti vyšších ročníků dvoutýdenní praxi, která se odehrává především v laboratořích chemického závodu. V loňském školním roce se praxe zúčastnilo 19 studentů. Škola s chemičkou také organizuje exkurze, besedy a workshopy nejen pro studenty, ale také pro pedagogy. Během společných setkání se řeší možnosti dalšího nasměrování žáků ve spolupráci s Unipetrolem. Po maturitě mají žáci možnost nastoupit do výroby na pozici operátora, nebo pokračovat ve studiu na pobočce Vysoké školy chemicko-technologické přímo ve výrobním areálu litvínovského závodu.

Jednou z úspěšných absolventek střední školy Educhem je také Simona Waňousová, která později vystudovala VŠCHT a v roce 2015 nastoupila do Unipetrolu. Po nástupu se zapojila do interního programu Absolvent, ve kterém Unipetrol pomáhá absolventům najít ideální oblast působení. Během dvou let, kdy se seznamovala s chodem skupiny Unipetrol, si vybrala to, co jí vyhovovalo nejvíce, a dnes zastává pozici vedoucí technologií a výzkumu.

Spolupráce s Nadací Unipetrol

Se střední školou Educhem spolupracuje také Nadace Unipetrol. Na jaře získala škola od nadace grant v hodnotě 240 tisíc korun. Za tuto částku bude pořádat chemické semináře pro veřejnost na Mostecku, čímž chce popularizovat chemii a nalákat nové studenty. Škola také využije originálního bazaru funkčních laboratorních pomůcek, který nadace nedávno spustila. „Během září předáme

Educhemu nevyužívané přístroje do laboratoře z chemického bazaru Nadace Unipetrol. V našem chemickém bazaru nabízíme zdarma použité vybavení laboratoří, učeben, drobného nábytku i chemického spotřebního materiálu pro výuku. Jedná se o materiál pro výuku chemie,  který je použitý, avšak plně funkční anebo s mírně omezenou funkčností,“ vysvětluje Julie Růžičková, ředitelka Nadace Unipetrol.

zdroj: Homér [6.9.2018]