Nadaní studenti střední školy Educhem dostali od Unipetrolu finanční stipendia

Publikoval Žielinský v

Litvínov – V prostorách litvínovského zámku Valdštejnů obdrželo 17 nadaných studentů střední školy Educhem v Meziboří u Litvínova stipendia v celkové hodnotě 43 tisíc korun. Studijní stipendia jsou tradičně udělována vedením školy v rámci interního motivačního programu a jsou financována společností Unipetrol.

„Stipendia obdrželo celkem sedmnáct žáků z prvního, druhého a čtvrtého ročníku studijního oboru Aplikovaná chemie. Finanční podporu udělujeme jednou za půl roku, a to na základě studijního průměru,“ vysvětlila Helena Kripnerová, ředitelka Střední školy EDUCHEM, a.s.

Hlavním cílem je podpořit zájem žáků o studium chemie a motivovat je k dosahování nadprůměrných výsledků. „V posledních letech zaznamenáváme o studium chemie zvýšený zájem, a to i díky intenzivní spolupráci s Unipetrolem,“ konstatovala Helena Kripnerová.

„Spolupráce s Unipetrolem je oboustranně přínosná. My můžeme díky Unipetrolu přilákat studenty na perspektivní studijní obor kombinující výuku s praxí a Unipetrol má zaručen trvalý přísun dobře vzdělaných a oboru znalých absolventů,“ řekl Pavel Prošek, statutární ředitel školy, a doplnil: „Společně organizujeme také exkurze, besedy a workshopy pro žáky a pedagogy. Unipetrol nám pomohl i s chemickými pomůckami. Dobře vybavená laboratoř je pro studium chemie zásadní.“

„Se školou spolupracujeme dlouhodobě, vždyť téměř třetina našich operátorů v Chemparku v Záluží, prošla jejími lavicemi. Jsme rádi, že noví majitelé školu opět rozvíjí a počet studentů zdárně roste,“ pochválil spolupráci Tomáš Herink, člen představenstva skupiny Unipetrol zodpovědný za investice, vzdělávání, výzkum a vývoj.

„Stipendia jsme žákům předávali již potřetí,“ řekla Jitka Vaněčková z personálního úseku Unipetrolu, do jejíž agendy spolupráce se středními školami v regionu spadá. Unipetrol otvírá své brány studentům stále častěji. „V minulém roce navštívilo v rámci školních exkurzí náš litvínovský závod téměř 500 studentů. Další studenti u nás zpracovávají své studijní práce či chodí na brigády. Mnoho z nich se poté hlásí na vysokoškolské studium, které vykonávají v Univerzitním centru VŠCHT přímo v areálu našeho závodu,“ uzavřela Jitka Vaněčková.

Unipetrol spolupracuje se Střední školou Educhem i v dalších oblastech. Loni zajistil škole rekonstrukci chodby prvního patra její budovy. V průběhu letošního května nastoupí do Unipetrolu více než dvacet žáků školy na dvoutýdenní praxi v rámci praktické výuky. Pro studenty čtvrtého ročníku připravují zástupci obou stran besedu o příležitosti studia na Vysoké škole chemicko-technologické a o kariérní budoucnosti ve skupině Unipetrol.

zdroj: e-mostecko [18.2.2018]