Innostart

Publikoval Žielinský v

INNOSTART

CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_055/0005654

Obecně

Obecným cílem předkládané projektové žádosti je, podpořit relevantní dovednosti žáků posledních ročníků odborných středních škol a středních odborných učilišť Ústeckého kraje a podpořit tak jejich vstup na trh práce.

  • 1.2.2017 – 31.1.2019
  • rozpočet 8 931 640,- Kč
  • místo realizace – okresy Most a Litoměřice

Příjemce

  • Ústecký kraj

Partneři

  • Úřad práce České republiky – partner bez finančního příspěvku
  • Soukromá podřipská střední odborná škola a střední odborné učiliště o.p.s.
  • Střední škola EDUCHEM, a.s.
  • Střední škola technická, Most

Cílová skupina

Uchazeči a zájemci o zaměstnání a neaktivní osoby mladší 25 let – V rámci této cílové skupiny pak bude projekt zacílen na osoby soustavně se připravující na výkon budoucího povolání, které jsou v posledním ročníku/semestru vzdělávání či profesní přípravy.

Kategorie: Projekty