Vzděláním k úspěchu

Publikoval Žielinský v

VZDĚLÁNÍM K ÚSPĚCHU

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002607

Obecně

Projekt vzděláním k úspěchu představuje komplexní soubor klíčových aktivit, jejichž cílem je poskytnout podporu 50-ti zástupcům cílové skupiny osob s nízkou úrovní kvalifikace v rámci Svazku obcí v regionu Krušných hor a to formou souboru navzájem provázaných aktivit směřujících k primárnímu cíli projektu, tj. ke zvýšení uplatnitelnosti se těchto osob na trhu práce.

  • 1.11.2016 – 31.10.2018
  • rozpočet 5 520 913,75 Kč
  • místo realizace – obvod obcí sdružených ve Svazku obcí v regionu Krušných hor – Hora Svaté Kateřiny, Nová Ves v Horách, Brandov, Český Jiřetín, Klíny, Mariánské Radčice, Louka u Litvínova, Horní Jiřetín, Litvínov, Meziboří, Lom

Příjemce

  • Střední škola EDUCHEM, a.s.

Cílová skupina

  • Cílovou skupinou projektu budou osoby s nízkou úrovní kvalifikace ve smyslu pravidel OPZ definované svým bydlištěm v lokalitě Svazku obcí v regionu Krušných hor, tj. správním obvodem obcí – Meziboří, Litvínov, Lom, Hora Svaté Kateřiny, Nová Ves v Horách, Brandov, Český Jiřetín, Horní Jiřetín, Klíny, Mariánské Radčice a Louka u Litvínova.
Kategorie: Projekty