Šablonky 2

Publikoval Žielinský v

 • Název projektu: šablonky 2
 • Předpokládané datum zahájení projektu: 01.07.2015
 • Předpokládané datum ukončení projektu: 31.12.2015
 • Rozpočet projektu celkem: 251 942,00

Stručný obsah projektu

 • Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

Název klíčové aktivity

 • Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Název podporované aktivity

 • Podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení

Celkové náklady na klíčovou aktivitu

 • 56 756,- Kč

Cíle realizace klíčové aktivity

 • Zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti.
 • Získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro realizaci Čtenářských dílen ve výuce.

Cílová skupina a její popis

 • Cílovou skupinou jsou žáci základních a středních škol a pedagogičtí pracovníci základních a středních škol.

Název klíčové aktivity

 • Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky

Název podporované aktivity

 • Podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních

Celkové náklady na klíčovou aktivitu

 • 138 430,-

Cíle realizace klíčové aktivity

 • Zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích EU ESVO (Evropské sdružení volného obchodu).

Cílová skupina a její popis

 • Cílovou skupinou jsou žáci ZŠ/SŠ, kteří studují cizí jazyk, který je úředním jazykem (jedním z úředních jazyků) v zemi EU nebo ESVO, ve které bude jazykově-vzdělávací pobyt realizován. Jedná se o jazykově-vzdělávací pobyt pro skupinu alespoň 10 žáků dané školy. Za výběr žáků odpovídá ředitel školy.
Kategorie: Projekty