Vzdělávací veletrh na ČVUT v Děčíně

Publikoval Bureš v

Ve čtvrtek 6. 10. 2022 se naše škola v rámci IKAP zúčastnila jako vystavovatel Vzdělávacího veletrhu, který se konal v budově ČVUT v Děčíně. Byl zaměřen moderní pomůcky a výukové metody. Naše škola představila sadu chemických pokusů. Pokusy předváděli žáci Jirka Ježek, Honza Škrípal a Oliver Sas pod vedením učitelů Jiřího Bidla a Lenky Melezínkové. Za elektroobory se zúčastnili žáci Ervín Gerek a Rosťa Krejza, kteří pod vedením učitele Stanislava Bureše předváděli reverzibilní vodíkový palivový článek, využití bezdrátových senzorů PASCO pro měření charakteristik elektrických součástek a také ( v rámci výuky STEM ) vlastnoručně sestavený závodní model  autíčka poháněný elektřinou vyrobenou vodíkovým palivovým článkem. Dále jsme předváděli využití simulátorů programovatelných automatů a simulátorů výrobních procesů ve výuce automatizace O naše exponáty projevili zájem vyučující z jiných škol. V diskuzích se zajímali hlavně o využití systému PASCO a praktické použití vodíkových článků v dopravě. Škoda, že se akce konala pouze na malém sále s malým počtem vystavovatelů.