Přednášky pedagogů z FSI – UJEP

Publikoval Bureš v

Dne 27. 4. 2022 se naši studenti Pavel Jiráň a Matyáš Šimon Tvrzník ze třídy ACH 2 a Petr Chovanec a Ondřej Kule ze třídy ME 1 zúčastnili spolu s Ing. Stanislavem Burešem historicky prvního přednáškového bloku pro žáky, studenty a pedagogy základních a středních technických škol v rámci spolupráce s Fakultou strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Přednášky proběhly v základní škole s rozšířenou výukou jazyků v Litvínově.

Přednáškový blok zahájila paní ředitelka ZŠ Mgr. Hana Kašková úvodním slovem.
Poté následovaly vlastní odborné přednášky pedagogů FSI – UJEP na téma Materiály a technologie kolem nás – kovy, Spondylochirurgie (chirurgie páteře) a naši žáci (žáci ZŠ v Litvínově) a Robotika a automatizace v praxi FSI – UJEP.

Po zajímavých a přínosných přednáškách nám Ing. Antonín Svoboda ukázal učenu polytechniky.

Přednášky byly vedeny přístupnou formou pro ZŠ a SŠ. Studenti se obohatili o nové poznatky. Akce se jim líbila.