2. kolo přijímacího řízení 2019

Publikoval Žielinský v

Na základě ustanovení § 60f odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb. vyhlašuje ředitelka Střední školy EDUCHEM a.s. 2. kolo přijímacího řízení:


… do učebních oborů (příjem přihlášek do 7. května 2019):

  • 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje – 6 volných míst
  • 53-41-H/01 Ošetřovatelka – 6 volných míst

Bez přijímací zkoušky.


… do maturitních oborů (příjem přihlášek do 7. května 2019):

  • 28-44-M/01 Aplikovaná chemie – 4 volná místa
  • 18-20-M/01 Informační technologie – 8 volných míst
  • 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik – 14 volných míst

Přijímací zkoušky z českého jazyka a z matematiky – 9. května 2019. V případě konání jednotných přijímacích zkoušek v řádném termínu doložit výpis.


… do nástavbového studia (příjem přihlášek do 31. května 2019):

  • 28-42-L/51 Chemik operátor – 12 volných míst
  • 26-41-L/51 Mechanik elektrotechnik – 12 volných míst

Přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky – 3. června 2019.


Více informací na tel.: 731 499 161 nebo emailu: [email protected]