1. místo v Středoškolské odborné činnosti!

Publikoval Žielinský v

Dne 26.3.2019 se konala na půdě Scholy Humanitas okresní kolo Středoškolské odborné činnosti v oboru chemie . Na soutěž byli vysláni čtyři studenti Jan Veselý, Pavel Lukáš, Petr Vitiska a Martin Chabr se svými odbornými pracemi, které postupně obhajovali před komisí. Do krajského kola se dostala práce Pavla Lukáše na téma „Oxidační stabilita motorové nafty s přídavkem biosložky“, která se umístila na 1. místě. Všichni studenti obdrželi věcné ceny a diplomy. Děkujeme za skvělou reprezentaci školy a gratulujeme!