Biologická čistírna odpadních vod – 27. 11. 2018

Publikoval Žielinský v

Žáci byli seznámeni, s procesem čištění odpadních vod v biologické čistírně, která probíhá na Unipetrolu. Jedná se o vody spíše průmyslové. Žáci zde měli možnost vidět použití techniky a technického vybavení v praxi. Žáci mohli dále vidět celý technologický postup tohoto čištění, který zahrnuje od mechanického čištění po konečnou biologickou úpravu vody, která pak jde zpátky do řeky Běly. S celým procesem byli žáci seznámeni již na teoretických hodinách chemické technologie.

Kategorie: Akce školy