StreTech 2022

Publikoval Bureš v

Ve středu 1. 6. 2022 se naši čerství maturanti Vojtěch Hora, Patrik Marek a Robin Chocholoušek zúčastnili přehlídky StreTech (Středoškolská Technika), kterou pořádá fakulta strojní ČVUT v Praze. Přehlídka se konala po dvouleté „kovidové“ přestávce.
Cílem StreTech 2022 bylo umožnit setkání a prezentaci prací studentek a studentů a jejich středních škol na půdě ČVUT. Témata nebyla nijak omezená. Podle propozic mohly mít zaměření technické, přírodovědné nebo také humanitní a umělecké. Prezentace zahrnovaly oblast elektrotechniky, elektroniky a informatiky, strojírenství, stavebnictví,  biomedicíny, chemie, fyziky, ekonomie, designu a společenských věd. Práce byly jak  individuální, tak i kolektivní a nechyběly ani výsledky středoškolské výuky. Na dopoledním workshopu studenti prezentovali návštěvníkům své projekty formou posteru nebo modelu, jiní elektronickou prezentací na notebooku.
Zúčastnilo se jí 197 studentů z 58 škol, kteří prezentovali celkem 131 projektů.
Naši studenti prezentovali své závěrečné práce z konstrukčních úloh: řízení simulovaných výrobních linek pomocí simulátoru programovatelných logických automatů a naváděcí systém pro astronomický dalekohled ovládaný počítačem arduino.
Studenti si „osahali“ prezentaci svých prací před veřejností a velmi dobře reprezentovali školu EDUCHEM.

Děkujeme!