Workshop PEM vodíkový palivový článek

Publikoval Bureš v

Ve čtvrtek 5. 5. 2022 se naši studenti z ME1 Ervín Gerek a Rosťa Krejza spolu s Ing. Stanislavem Burešem zúčastnili workshopu na Katedře technické a informační výchovy PF UP v Olomouci: PEM vodíkový palivový článek a jeho charakteristika. Doc. Ing. Bohumil Horák, Ph. D. z VŠB Ostrava přítomné seznámil velmi působivou formou s vodíkem, bezpečností při práci s ním a s palivovým článkem. Ve druhé části se měřila charakteristika PEM vodíkového článku pro vodíkové autíčko na Horizon Hydrogen Grand Prix. Přípravek pro měření řízený počítačem Arduino nano připravil Mgr. Radim Děrda z PF UP Olomouc. Velmi přínosné byly praktické poznatky o řízení PEM článku a o hydrosticích (zásobnících vodíku).
Workshop byl velice přínosný pro další sezónu soutěže Horizon Hydrogen Grand Prix, které se tým naší školy účastní.

Kategorie: Akce školy