Veletrh Polytechniky Děčín

Publikoval Bureš v

V pondělí 4. 10. 2021 se naše škola v rámci IKAP zúčastnila jako vystavovatel Veletrhu polytechniky. Konal se v budově ČVUT v Děčíně. Byl zaměřen moderní pomůcky a výukové metody. Naše škola představila sadu chemických pokusů za využití přístrojů PASCO. Pokusy předváděli žáci Jirka Ježek, Honza Škrípal, Oliver Sas a Jana Hudíková pod vedením učitelů Jiřího Bidla a Lenky Melezínkové. Za elektroobory se zúčastnili žáci Vojta Hora a Robin Chocholoušek, kteří pod vedením učitele Stanislava Bureše předváděli reverzibilní vodíkový palivový článek, využití bezdrátových senzorů PASCO pro měření charakteristik elektrických součástek a také ( v rámci výuky STEM ) vlastnoručně sestavený závodní model  autíčka poháněný elektřinou vyrobenou vodíkovým palivovým článkem. Dále jsme předváděli využití simulátorů programovatelných automatů a simulátorů výrobních procesů ve výuce automatizace a také humanoidního robota se servomotory. O naše exponáty vyučující z jiných škol projevovali zájem. V diskuzích s nimi jsme si vyměnili praktické zkušenosti.

Kategorie: Akce školy