Přijímací řízení

kód oboru obor forma
vzdělávání
žáků k přijetí
28-44-M/01 Aplikovaná chemie * denní 24
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik * denní 24
18-20-M/01 Informační technologie denní 24
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje * denní 24
53-41-H/01 Ošetřovatelka * denní 14
26-41-L/51 Mechanik elektrotechnik * dálková 30
28-42-L/51 Chemik operátor * dálková 30

* nutné prokázání zdravotní způsobilosti podle § 60a odst. 3 a § 88 odst. 11 školského zákona

  • Uchazeči o studium v oborech s maturitní zkouškou v denním i dálkovém studiu vykonají podle § 60b odst. 2 školského zákona, resp. § 83 odst. 3 školského zákona jednotnou přijímací zkoušku z oboru Český jazyk a literatura a z oboru Matematika.
  • U denního studia bude přihlíženo i k prospěchu na základní škole a k účasti v olympiádách a vědomostních a sportovních soutěžích (denní studium).
  • V případě denního studia bude jednotná přijímací zkouška zohledněna z 60 %, prospěch ze ZŠ – 20 %, olympiády a vědomostní soutěže – 10 %, sportovní soutěže – 10 %.
  • Uchazeči o studium v oborech s výučním listem nekonají žádnou přijímací zkoušku; přijati budou dle prospěchu na základní škole (tři po sobě jdoucí pololetí).


Důležité termíny přijímacího řízení

12. 2. 2019 Přijímací zkoušky nanečisto
12. 4. 2019 Přijímací zkoušky – 1. kolo
15. 4. 2019 Přijímací zkoušky – 2. kolo
12. 6. 2019
(16:00 - 17:00)
Třídní schůzky pro budoucí 1. ročníky

Další informace pro uchazeče

27. 5. 2019 - Třídní schůzka pro rodiče budoucích 1. ročníků
10. 5. 2019 - Výsledky 2. kola přijímacího řízení 2019
28. 4. 2019 - 2. kolo přijímacího řízení 2019
28. 4. 2019 - Výsledky přijímacího řízení do maturitních oborů 2019
23. 4. 2019 - Výsledky přijímacího řízení do učebních oborů 2019
31. 1. 2019 - Termíny přihlášek ke studiu