Přijímací řízení

kód oboru obor forma
vzdělávání
žáků k přijetí
28-44-M/01 Aplikovaná chemie * denní 24
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik * denní 24
18-20-M/01 Informační technologie denní 24
26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje * denní 24
53-41-H/01 Ošetřovatelka * denní 14
26-41-L/51 Mechanik elektrotechnik * dálková 30
28-42-L/51 Chemik operátor * dálková 30

* nutné prokázání zdravotní způsobilosti podle § 60a odst. 3 a § 88 odst. 11 školského zákona

  • Uchazeči o studium v oborech s maturitní zkouškou v denním i dálkovém studiu vykonají podle § 60b odst. 2 školského zákona, resp. § 83 odst. 3 školského zákona jednotnou přijímací zkoušku z oboru Český jazyk a literatura a z oboru Matematika a dále také konají ústní pohovor s vedením školy.
  • U denního studia bude přihlíženo i k prospěchu na základní škole a k účasti v olympiádách a vědomostních a sportovních soutěžích (denní studium).
  • V případě denního studia bude jednotná přijímací zkouška zohledněna z 60 %, prospěch ze ZŠ – 20 %, olympiády a vědomostní soutěže – 10 %, sportovní soutěže – 10 %.
  • Uchazeči o studium v oborech s výučním listem nekonají žádnou přijímací zkoušku; přijati budou dle prospěchu na základní škole (tři po sobě jdoucí pololetí).


Důležité termíny přijímacího řízení

17. 3. 2020
(13:00 - 16:00)
Přijímací zkoušky nanečisto
14. 4. 2020 1. kolo přijímacího řízení
15. 4. 2020 2. kolo přijímacího řízení
13. 5. 2020 Náhradní termín pro 1. kolo přijímacího řízení
14. 5. 2020 Náhradní termín pro 2. kolo přijímacího řízení
8. 6. 2020 Přijímací zkoušky

Další informace pro uchazeče

15. 6. 2020 - Výsledky přijímacího řízení do maturitních oborů ACH-IT-ME
27. 4. 2020 - Výsledky přijímacího řízení do učebních oborů pro školní rok 2020/21
10. 3. 2020 - Mimořádné opatření – uzavření školy