Maturitní zkoušky

Maturitní zkouška:

  • Maturitní zkouška, podle školského zákona, od školního roku 2016/2017 má dvě části, společnou a profilovou
  • Žák/žákyně získá střední vzdělání s maturitní zkouškou, pokud úspěšně vykoná obě části

Společná část maturitní zkoušky:

  • společná část maturitní zkoušky se skládá ze tří zkoušek, žák/žákyně musí úspěšně složit všechny tři zkoušky
  • všechny části společné maturitní zkoušky zadává MŠMT ČR ve stejném termínu a za stejných podmínek
  • ministerstvo určuje v rozsahu daném zákonem obsah a formu zkoušek, stanoví také kritéria hodnocení

Všichni maturanti vykonají ve společné části tyto zkoušky:

  • z českého jazyka
  • z volitelného předmětu – výběr je dán MŠMT ČR – matematika, cizí jazyk

Profilová část maturitní zkoušky:

  • profilová část maturitní zkoušky se skládá ze tří zkoušek, žák/žákyně musí úspěšné složit všechny tři zkoušky, žák/žákyně si může zvolit až 2 zkoušky nepovinné
  • profilová část maturitní zkoušky slouží k profilaci žáků/žákyň školy s přihlédnutím na specifika a možnosti školy a ve vztahu k možnostem uplatnění absolventa na trhu práce v regionu, případně jeho dalšího studia
  • obsah, formu, témata a termíny profilových maturitních zkoušek stanovuje výhradně ředitelka školy

Vyhlášky a předpisy

Informace ke společné části maturitních zkoušek

Informace k profilové části maturitních zkoušek

obor Informační technologie

obor Mechanik elektrotechnik

obor Aplikovaná chemie