Zaměstnanci

Vedení školy

 • ředitelka školy – Mgr. Kripnerová Helena – 731 499 161, kripnerova@educhem.cz
 • statutární ředitel školy – Bc. Prošek Pavel – 776 576 616, prosek@ric-most.cz

Sekretariát

 • asistentka ředitelky školy – Hrodková Kristýna – 474 526 258, info@educhem.cz

Pedagogický sbor

 • Ing. Bidlo Jiří – učitel odborných předmětů chemie
 • Ing. Bureš Stanislav – učitel odborných předmětů elektro
 • Mgr. Dvořák Karel – učitel ČJ, ZSV, D
 • Mgr. Drtil Marek – učitel D, ZSV, P
 • Ing. Kožešník Michal – učitel IKT, TV, E
 • Mgr. Kripnerová Helena – učitelka ČJ
 • Bc. Lochovský Zdeněk – učitel odborných předmětů IT
 • Ing. Melezínková Lenka – učitelka odborných předmětů chemie
 • Podlena Pavel – učitel odborného výcviku a EM
 • Mgr. Rajdlová Dita – učitelka AJ, Psy
 • Ing. Sedláková Martina – učitelka M, E, TV
 • Ing. Šejstalová Petra – učitelka CH, ZO
 • Ing. Šrámková Romana – učitelka M, FY, E
 • Šrotýř Bohumil – učitel odborného výcviku
 • Šrotýř Jaroslav – učitel materiálů a technologie, technické dokumentace
 • Mgr. Wiedermannová Linda – učitelka ČJ, AJ
 • Bc. Žielinský Tomáš – učitel odborných předmětů IT

Externí učitelé

 • Mgr. Adamcová Eva – učitelka Bi
 • Burdych Tomáš – učitel odborného výcviku
 • Gajdošíková Eva – učitelka odborného výcviku OŠ
 • Mgr. Hušpauerová Jaroslava – učitelka kriminalistiky
 • Jiří Kraus – učitel odborných předmětů elektro, FY
 • Lažek Josef – mistr odborného výcviku
 • Bc. Liebigová Petra – učitelka odborných předmětů OŠ
 • Mudroch Bureš Michal – učitel odborných předmětů IT
 • Ing. Mudrochová Michaela – učitelka odborných předmětů IT
 • MUDr. Myšák Petr – učitel somatologie
 • Picek Zdeněk – učitel odborných předmětů elektro
 • Ing. Štolbová Helena – učitelka odborných předmětů elektro

Asistenti pedagoga

 • Motyčáková Tereza – asistentka pedagoga
 • Vysoká Jana – asistentka pedagoga
 • Hrodková Kristýna – školní asistent

Nepedagogičtí pracovníci

 • Vršková Dagmar – uklízečka
 • Hejnalová Irena – uklízečka
 • Michálková Jana – uklízečka