Zaměstnanci

Vedení školy

 • ředitelka školy – Mgr. Kripnerová Helena – 731 499 161, kripnerova@educhem.cz
 • statutární ředitel školy – Bc. Prošek Pavel – 776 576 616, prosek@ric-most.cz

Sekretariát

 • asistentka ředitelky školy – Vajshajtlová Kristýna – 474 526 258, info@educhem.cz

Pedagogický sbor

 • Ing. Jiří Bidlo – učitel odborných předmětů chemie, metodik prevence
 • Ing. Stanislav Bureš – učitel odborných předmětů elektro
 • Mgr. Marek Drtil – učitel D, ZSV, P
 • Mgr. Karel Dvořák – učitel Čj, ZSV, D
 • Ing. Michal Kožešník – učitel IKT, TV, E
 • Ing. Jiří Kraus – Fy, M, odborné předměty elektro
 • Ing. Hana Krausová – Bi, Ze, odborné předměty OŠ
 • Bc. Zdeněk Lochovský – učitel odborných předmětů IT
 • Ing. Lenka Melezínková – učitelka odborných předmětů chemie
 • Pavel Podlena – učitel odborného výcviku a EM
 • Mgr. Dita Rajdlová – učitelka Aj, Psy
 • Ing. Martina Sedláková – učitelka M, E, TV
 • Ing. Petra Šejstalová – učitelka Ch, ZO, kariérová poradkyně
 • Ing. Romana Šrámková – učitelka M, Fy, E
 • Bohumil Šrotýř – učitel odborného výcviku
 • Stanislav Ventura – odborné předměty elektro + OV
 • Mgr. Linda Wiedermannová – učitelka Čj, Aj, výchovná poradkyně
 • Bc. Tomáš Žielinský – učitel odborných předmětů IT

Externí učitelé

 • Tomáš Burdych – učitel odborného výcviku
 • Mgr. Jaroslava Hušpauerová – učitelka kriminalistiky
 • Josef Lažek – mistr odborného výcviku
 • Michal Mudroch Bureš – učitel odborných předmětů IT
 • Ing. Michaela Mudrochová – učitelka odborných předmětů IT
 • Zdeněk Picek – učitel odborných předmětů elektro

Externisté na SSŠMEP

 • Lenka Gromanová – učitelka dějepisu
 • Mgr. Ivana Hvězdová – učitelka českého jazyka
 • Bc. Petr Kuderna – učitel ZE, IKT
 • Mgr. Lenka Macková – učitelka Aj

Asistenti pedagoga

 • Vysoká Jana – asistentka pedagoga

Nepedagogičtí pracovníci

 • Vršková Dagmar – uklízečka
 • Haselbergerová Romana – uklízečka
 • Michálková Jana – uklízečka