Nástavbové obory

Obory dálkového studia poskytují střední vzdělání s maturitní zkouškou. Nabídka vzdělávacích programů je připravena tak, aby se do procesu vzdělávání mohla zapojit co nejširší veřejnost (individuální vzdělávací cesta pro každého).

Výuka probíhá formou konzultačních hodin, praktických cvičení a prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Rozvrh konzultačních dnů a praktických cvičení bude stanoven na začátku školního roku s ohledem na místo bydliště účastníků studia (dojezdová vzdálenost).

Nabízené obory jsou určeny pro absolventy tříletých učebních oborů elektrotechnického nebo chemického zaměření. Studium trvá dva roky a je zakončeno maturitní zkouškou.

Nabízené obory

  • 26-41-L/51 – Mechanik elektrotechnik
  • 28-42-L/51 – Chemik operátor

Kritéria pro přijetí k dálkovému studiu