Formuláře pro uchazeče

Stáhněte si formulář přihlášky ke studiu – pozor formulář tvoří dvě strany!

Uchazeči o studium mohou podávat své přihlášky již od 4.2. do 1.3.2019 těmito způsoby:

  • poštou na adresu Okružní 128, 435 13 Meziboří u Litvínova (Platí i pro uchazeče o studium oboru IT – 18-20-M/01, přestože výuka žáků 1. ročníku tohoto oboru bude probíhat na SSŠMEP v Mostě.)
  • osobně na sekretariátu školy v pracovní dny od 7:00 do 15:30