Střední škola Educhem

MENU

Zaměstnanci

 

Vedení školy

 • Ředitelka školy - Mgr. Helena Kripnerová - 731 499 161, kripnerova@educhem.cz
 • Statutární ředitel - Bc. Pavel Prošek - 776 576 616, prosek@ric-most.cz

Sekretariát

 • 474 526 258, info@educhem.cz

Pedagogický sbor

 • Ing. Bidlo Jiří
 • Mgr. Brožík Jaromír
 • Burdych Tomáš
 • Ing. Bureš Stanislav
 • Mgr. Dvořák Karel
 • Mgr. Drtil Marek
 • Ing. Fuchs Jiří M.
 • Ing. Kožešník Michal
 • Mgr. Kripnerová Helena
 • Lažek Josef
 • Bc. Lochovský Zdeněk
 • Ing. Melezínková Lenka
 • Podlena Pavel
 • Ing. Pour Václav Vojtěch
 • Ing. Sedláková Martina
 • Bc. Sýkora Radek
 • Šrotýř Bohumil
 • Ing. Štolbová Helena
 • Mgr. Wiedermannová Linda
 • Bc. Žielinský Tomáš
 • Zdeněk Picek

Nepedagogičtí pracovníci

 • Gotthardová Libuše - školnice, uklízečka
 • Hrodková Kristýna - asistentka ředitelky

O školeZaměstnanci

© 2018 Insion

 


Modul