Střední škola Educhem

MENU

Vzdělávání pro budoucnost

  • reg. číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0004942
  • Projekt vzdělávání pro budoucnost je spolufinancován Evropskou unií. Je realizován v období od 1.3.2018 - 29.2.2020.
  • Projekt je zaměřen na omezování a prevenci předčasného ukončování školní docházky, zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků ohrožených školním neúspěchem.
  • Druhým cílem je podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.O školeProjektyVzdělávání pro budoucnost

© 2018 Insion

 


Modul