Střední škola Educhem

MENU

Vzděláním k úspěchu

VZDĚLÁNÍM K ÚSPĚCHU

CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002607


Obecně

Projekt vzděláním k úspěchu představuje komplexní soubor klíčových aktivit, jejichž cílem je poskytnout podporu 50-ti zástupcům cílové skupiny osob s nízkou úrovní kvalifikace v rámci Svazku obcí v regionu Krušných hor a to formou souboru navzájem provázaných aktivit směřujících k primárnímu cíli projektu, tj. ke zvýšení uplatnitelnosti se těchto osob na trhu práce.


- 1.11.2016 - 31.10.2018

- rozpočet 5 520 913,75 Kč

- místo realizace – obvod obcí sdružených ve Svazku obcí v regionu Krušných hor – Hora Svaté Kateřiny, Nová Ves v Horách, Brandov, Český Jiřetín, Klíny, Mariánské Radčice, Louka u Litvínova, Horní Jiřetín, Litvínov, Meziboří, Lom


Příjemce - Střední škola EDUCHEM, a.s.


Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu budou osoby s nízkou úrovní kvalifikace ve smyslu pravidel OPZ definované svým bydlištěm v lokalitě Svazku obcí v regionu Krušných hor, tj. správním obvodem obcí - Meziboří, Litvínov, Lom, Hora Svaté Kateřiny, Nová Ves v Horách, Brandov, Český Jiřetín, Horní Jiřetín, Klíny, Mariánské Radčice a Louka u Litvínova.O školeProjektyVzděláním k úspěchu

© 2018 Insion

 


Modul